Legla

1569 rezultata (1431 - 1440)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››

26.07.1986.
otac: JUR 20154 (BHUR 20154) mužjak Šarov
majka: JUR 20153 (BHUR 20153) ženka Kuja
RM 54 mužjak Rundo
RM 58 ženka Rena
RM 57 ženka Rujka
JUR 20162 (RM 55) ženka Ruta
JUR 20176 (RM 56) ženka Runda

13.04.1986.
otac: JUR 20145 (RM 7) mužjak Aron-Fido
majka: JUR 20146 (RM 23) ženka plašt Brnja-Lasa
RM 40 mužjak Bari
RM 42 mužjak Bek
RM 38 mužjak Bigo
RM 41 mužjak Bobi
RM 39 mužjak Brnjo
JUR 20155 (RM 44) ženka plašt Bistra
JUR 20180 (RM 43) ženka Bisera

20.03.1986.
otac: JUR 20063 mužjak Šarov
majka: JUR 20147 (RM 26) ženka Bisera
RM 33 mužjak Aut
RM 34 ženka Alka
RM 35 ženka Amtra
RM 37 ženka Anda
RM 36 ženka Ara

26.07.1985.
otac: JUR 20145 (RM 7) mužjak Aron-Fido
majka: JUR 20146 (RM 23) ženka plašt Brnja-Lasa
RM 30 mužjak Aci
RM 27 mužjak Aki
RM 28 mužjak Ali
RM 29 mužjak Aši
RM 31 ženka Aba
RM 32 ženka Ada

01.05.1985.
BHUR 20149 mužjak Remi

04.07.1984.
otac: JUR 20051 mužjak Bjelov
majka: JUR 20094 ženka Kujica
RM 245 mužjak Betan
RM 246 mužjak Bolan
RM 247 ženka Beta
RM 248 ženka Boba

10.06.1984.
otac: JUR 20059 mužjak plašt Brnjo
majka: JUR 20030 ženka plašt Lajka
RM 18 mužjak Bag
RM 15 mužjak Bek
RM 16 mužjak Ben
RM 20 mužjak Best
RM 17 mužjak Bond
RM 19 mužjak Breg
JUR 20146 (RM 23) ženka plašt Brnja-Lasa
JUR 20147 (RM 26) ženka Bisera

07.05.1984.
otac: JUR 20051 mužjak Bjelov
majka: JUR 20095 ženka Šara
JUR 20222 (RM 238) mužjak Bili
JUR 20223 (RM 237) mužjak Biban
JUR 20230 (RM 239) ženka Biba
JUR 20231 (RM 240) ženka Bila

30.07.1983.
otac: JUR 20051 mužjak Bjelov
majka: JUR 20094 ženka Kujica
RM 12 mužjak Acin
RM 9 mužjak Adin
RM 11 mužjak Aki
RM 8 mužjak Apis
RM 10 mužjak Ari
RM 13 mužjak Asko
RM 14 mužjak Atko
JUR 20145 (RM 7) mužjak Aron-Fido

09.05.1983.
otac: JUR 20059 mužjak plašt Brnjo
majka: JUR 20030 ženka plašt Lajka
RM 1 mužjak Amor
RM 5 mužjak Ari
RM 3 mužjak Ariš
RM 4 mužjak Astor
JUR 20126 mužjak Azur slika
JUR 20136 (RM 6) ženka Arika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››