Legla: Riva's Dogs

3 rezultata

11.04.2002. RIVA'S DOGS
otac: HUR 40351 mužjak više od trećine tijela CH-HR Medo King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40182 ženka više od trećine tijela Riva Zagrebački biseri slika
HUR 40996 mužjak Princ Bak Riva's Dogs
HUR 40997 mužjak Pan Riva's Dogs
HUR 40998 ženka Pika Riva's Dogs
HUR 40999 ženka Pira Riva's Dogs
HUR 41000 ženka Pina Riva's Dogs

06.09.2001. RIVA'S DOGS
otac: HUR 40031 mužjak više od trećine tijela Sole Sokolov slika
majka: HUR 40182 ženka više od trećine tijela Riva Zagrebački biseri slika
HUR 40904 mužjak Otto Riva's Dogs
HUR 40905 mužjak Oz Riva's Dogs
HUR 40906 mužjak Odin Riva's Dogs
HUR 40907 ženka Osa Riva's Dogs
HUR 40908 ženka Oxa Riva's Dogs slika
HUR 40909 ženka više od trećine tijela Ora Riva's Dogs slika
HUR 40910 ženka Ota Riva's Dogs
HUR 40911 ženka Oka Riva's Dogs

06.07.2000. RIVA'S DOGS
otac: HUR 40629 mužjak plašt Grivo slika
majka: HUR 40182 ženka više od trećine tijela Riva Zagrebački biseri slika
HUR 40630 mužjak Nestor Riva's Dogs
HUR 40631 mužjak manje od trećine tijela Nemo Riva's Dogs slika
HUR 40632 mužjak Neron Riva's Dogs
HUR 40633 ženka Niki Riva's Dogs
HUR 40634 ženka Noa Riva's Dogs
HUR 40635 ženka Nell Riva's Dogs