Legla: Tor Podravski Dragulji

6 rezultata

13.12.2007. TOR PODRAVSKI DRAGULJI
otac: HUR 40991 mužjak manje od trećine tijela Ch.HR , CHM-HR Ben slika
majka: HUR 42053 ženka manje od trećine tijela CH-HR Beba slika
HUR 41807 mužjak manje od trećine tijela Kron Tor Podravski dragulji slika
HUR 41808 mužjak manje od trećine tijela Kan Tor Podravski dragulji slika

13.02.2007. TOR PODRAVSKI DRAGULJI
otac: HUR 41423 mužjak manje od trećine tijela Arpad slika
majka: HUR 42053 ženka manje od trećine tijela CH-HR Beba slika
HR 10146 ženka manje od trećine tijela Hana Tor Podravski dragulji slika

07.05.2006. TOR PODRAVSKI DRAGULJI
otac: HUR 40397 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Kon Zagrebački biseri slika
majka: HUR 42053 ženka manje od trećine tijela CH-HR Beba slika
HUR 41616 mužjak Fenix Tor Podravski dragulji
HUR 41617 mužjak manje od trećine tijela Fendt Tor Podravski Dragulji slika
HUR 41618 mužjak Frisco Tor Podravski dragulji
HUR 41619 ženka manje od trećine tijela Fanny Tor Podravski dragulji slika
HUR 41620 ženka Frida Tor Podravski dragulji
HUR 41621 ženka Fler Tor Podravski dragulji
HUR 41622 ženka Flora Tor Podravski dragulji

30.10.2005. TOR PODRAVSKI DRAGULJI
otac: HUR 40991 mužjak manje od trećine tijela Ch.HR , CHM-HR Ben slika
majka: HUR 40693 ženka plašt Belka slika
HUR 41562 mužjak Edy Tor Podravski dragulji
HUR 41563 mužjak manje od trećine tijela Eldo Tor Podravski dragulji
HUR 41564 mužjak plašt Eko Tor Podravski dragulji
HUR 41565 mužjak plašt Etor Tor Podravski dragulji slika
HUR 41566 ženka plašt Eva Tor Podravski dragulji

28.04.2005. TOR PODRAVSKI DRAGULJI
otac: HUR 40638 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CHM-HR Laki King-Tor Croatia slika
majka: HUR 42053 ženka manje od trećine tijela CH-HR Beba slika
HUR 41502 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Dany Tor Podravski dragulji slika
HUR 41503 mužjak manje od trećine tijela Deny Tor Podravski dragulji
HUR 41504 mužjak manje od trećine tijela Dino Tor Podravski dragulji
HUR 41505 mužjak manje od trećine tijela Don Tor Podravski dragulji
HUR 41506 ženka manje od trećine tijela Dora Tor Podravski dragulji
HUR 41507 ženka manje od trećine tijela Dana Tor Podravski dragulji slika

11.08.2004. TOR PODRAVSKI DRAGULJI
otac: HUR 40591 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Rex King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40693 ženka plašt Belka slika
HUR 41329 mužjak plašt Car Tor Podravski dragulji slika
HUR 41330 mužjak više od trećine tijela Cezar Tor Podravski dragulji slika
HUR 41331 mužjak plašt Cedar Tor Podravski dragulji
HUR 41332 mužjak plašt Ceni Tor Podravski dragulji
HUR 41333 ženka plašt Celia Tor Podravski dragulji
HUR 41334 ženka plašt Cvjetka Tor Podravski dragulji slika