Legla: Sokolova

2 rezultata

31.03.1995. SOKOLOVA
otac: JUR 252 (RM 252) mužjak više od trećine tijela Nando slika
majka: JUR 219 (RM 219) ženka Linda
HUR 40028 mužjak Sivi Sokolov slika
HUR 40029 mužjak Suri Sokolov
HUR 40030 mužjak Slatki Sokolov
HUR 40031 mužjak više od trećine tijela Sole Sokolov slika
HUR 40032 ženka Sonja Sokolova
HUR 40033 ženka Seka Sokolova

10.08.1994. SOKOLOVA
otac: JUR 299 (RMSP 299) mužjak Medi slika
majka: JUR 219 (RM 219) ženka Linda
HUR 40016 mužjak Roko Sokolova
HUR 40017 mužjak Ružko Sokolova
HUR 40018 mužjak manje od trećine tijela Rabić Sokolova slika
HUR 40019 ženka manje od trećine tijela Rina Sokolova slika
HUR 40020 ženka Rita Sokolova
HUR 40021 ženka Rosa Sokolova
HUR 40022 ženka Ruža Sokolova