Legla: Od Bobovca

7 rezultata

17.11.2010. OD BOBOVCA
otac: BHRB 23628 mužjak Bilov od Tuzle
majka: BHUR 22018 ženka Ara od Bobovca
BHR 20184 mužjak Ikar od Bobovca
BHR 20183 mužjak Istok od Bobovca
BHR 20182 mužjak Ivor od Bobovca
BHR 20186 ženka Inga od Bobovca
BHR 20185 ženka Ira od Bobovca slika

02.06.2010. OD BOBOVCA
otac: BHUR 21139 (BHUR 20866) mužjak više od trećine tijela Nik slika
majka: BHR 23090 ženka Dika slika
BHR 23718 mužjak Hektor od Bobovca
BHR 23717 mužjak Hogar od Bobovca
BHR 23719 ženka Herta od Bobovca

01.05.2009. OD BOBOVCA
otac: BHUR 21139 (BHUR 20866) mužjak više od trećine tijela Nik slika
majka: BHR 23090 ženka Dika slika
BHRB 23429 mužjak Gigs II od Bobovca
BHRB 23428 mužjak Gord od Bobovca
BHRB 23427 mužjak Gordon od Bobovca
BHRB 23432 ženka Gabi od Bobovca
BHRB 23431 ženka Gejša od Bobovca
BHRB 23430 ženka Gela od Bobovca slika

07.06.2007. OD BOBOVCA
otac: BHR 658 mužjak manje od trećine tijela Gigs slika
majka: BHR 22378 ženka više od trećine tijela JCH-BiH Bambi od Bobovca slika
BHUR 22862 ženka manje od trećine tijela Ela od Bobovca slika

18.03.2006. OD BOBOVCA
otac: BHUR 21139 (BHUR 20866) mužjak više od trećine tijela Nik slika
majka: BHUR 21554 ženka Bina Mujagina slika
BHUR 22401 mužjak Brando od Bobovca

31.12.2005. OD BOBOVCA
otac: BHUR 20867 mužjak Ban
majka: BHUR 21340 ženka Jinga-Dona
BHR 22378 ženka više od trećine tijela JCH-BiH Bambi od Bobovca slika

05.04.2005. OD BOBOVCA
otac: BHUR 21139 (BHUR 20866) mužjak više od trećine tijela Nik slika
majka: BHUR 21554 ženka Bina Mujagina slika
BHUR 21992 mužjak Ando od Bobovca
BHUR 21993 mužjak Arčy od Bobovca
BHUR 22017 mužjak Argon od Bobovca
BHUR 22016 mužjak Ari od Bobovca
BHUR 21991 mužjak Arin od Bobovca
BHUR 21990 mužjak Aron od Bobovca
BHUR 22018 ženka Ara od Bobovca