Legla: Planinski vitez

2 rezultata

20.01.2013. PLANINSKI VITEZ
otac: HR 10519 mužjak više od trećine tijela Garfild slika
majka: HUR 41614 (BHUR 20183) ženka manje od trećine tijela Rema Plehan slika
HR 10988 mužjak manje od trećine tijela Bagdemagus Planinski vitez slika
HR 10989 mužjak više od trećine tijela Bleky Planinski vitez slika
HR 10990 mužjak manje od trećine tijela Bernie Planinski vitez slika
HR 10991 ženka manje od trećine tijela Beladona Planinski vitez slika
HR 10992 ženka manje od trećine tijela Bellina Planinski vitez slika
HR 10993 ženka više od trećine tijela Baloo Planinski vitez slika
HR 10994 ženka više od trećine tijela Blue Planinski vitez slika

19.06.2007. PLANINSKI VITEZ
otac: HUR 41053 mužjak manje od trećine tijela Art Zagrebački biseri slika
majka: HUR 41614 (BHUR 20183) ženka manje od trećine tijela Rema Plehan slika
HR 10167 mužjak više od trećine tijela Amor Planinski vitez slika
HR 10168 mužjak više od trećine tijela CH-HR Archie Planinski vitez slika
HR 10169 mužjak više od trećine tijela Aron Planinski vitez slika
HR 10170 mužjak Astor Planinski vitez slika
HR 10171 mužjak manje od trećine tijela Alamo Planinski vitez slika
HR 10172 mužjak više od trećine tijela Adel Planinski vitez slika
HR 10173 ženka manje od trećine tijela Asi Planinski vitez slika
HR 10174 (VDH 09/178Ü0001) ženka manje od trećine tijela Ada Planinski vitez slika