Legla: Cro U Can

27 rezultata (1 - 10)

‹‹ prethodna 1 2 3 sljedeća ››

29.11.2016. CRO U CAN
otac: HUR 41926 mužjak više od trećine tijela Uran Cro U Can slika
majka: HR 11318 ženka Mona slika
HR 11585 mužjak Bundaš Cro U Can
HR 11586 ženka Boa Cro U Can
HR 11587 ženka Bina Cro U Can
HR 11588 ženka Betty Cro U Can
HR 11589 ženka Bella Cro U Can
HR 11590 ženka Beky Cro U Can
HR 11591 (JR 70011) ženka manje od trećine tijela CH-RS Barbie Cro U Can slika
HR 11592 ženka Bambie Cro U Can

30.10.2016. CRO U CAN
otac: HR 11067 mužjak CH-HR Facko Cro U Can slika
majka: HUR 42089 (BHRB 32949) ženka više od trećine tijela Astra slika
HR 11579 mužjak Jony Cro U Can
HR 11580 mužjak Jagor Cro U Can
HR 11581 mužjak Jantar Cro U Can
HR 11582 ženka Jo-Jo Cro U Can
HR 11583 ženka Jawa Cro U Can
HR 11584 ženka Jana Cro U Can

15.08.2013. CRO U CAN
otac: HUR 41679 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Lun Cro U Can slika
majka: HUR 41870 (BHR 31900) ženka više od trećine tijela CH-HR Taša Topolska slika
HR 11066 mužjak Febus Cro U Can
HR 11067 mužjak CH-HR Facko Cro U Can slika
HR 11068 ženka manje od trećine tijela Frida Cro U Can slika
HR 11069 ženka Flekica Cro U Can
HR 11070 ženka Fortuna Cro U Can
HR 11071 ženka Früling Cro U Can

31.08.2012. CRO U CAN
otac: HUR 41679 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Lun Cro U Can slika
majka: HUR 41446 ženka više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Ela Cro U Can slika
HR 10945 mužjak Don King Cro u Can slika

01.07.2012. CRO U CAN
otac: HUR 41679 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Lun Cro U Can slika
majka: HUR 41870 (BHR 31900) ženka više od trećine tijela CH-HR Taša Topolska slika
HR 10940 mužjak Big Ben Cro U Can slika
HR 10943 ženka manje od trećine tijela Bela Cro U Can slika

11.11.2010. CRO U CAN
otac: HR 10273 mužjak više od trećine tijela CH-HR Negro Cro U Can slika
majka: HR 10435 ženka Šara Cro U Can slika
HR 10680 mužjak Ahil Cro U Can
HR 10683 mužjak više od trećine tijela Amor Čepinski Cro U Can
HR 10684 ženka Azija Cro u Can
HR 10685 ženka više od trećine tijela CH-HR Amazonka Cro U Can slika

22.06.2010. CRO U CAN
otac: HUR 41679 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Lun Cro U Can slika
majka: HUR 42010 (BHUR 247) ženka manje od trećine tijela Lasa slika
HR 10636 mužjak manje od trećine tijela Zoro Cro U Can slika
HR 10637 mužjak Zagor Cro U Can
HR 10638 mužjak manje od trećine tijela Zagrebački Sokol Cro U Can slika
HR 10639 ženka Zizi Cro U Can
HR 10640 ženka Zlata Zagrebačka Cro U Can

25.05.2010. CRO U CAN
otac: HUR 41679 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Lun Cro U Can slika
majka: HUR 41446 ženka više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Ela Cro U Can slika
HR 10628 mužjak Viktor Hrvatski Cro U Can
HR 10629 mužjak Vihor Cro U Can
HR 10630 mužjak Vrbaski Sokol Cro U Can
HR 10631 mužjak Vagabundo Cro U Can
HR 10632 mužjak Velebit Cro U Can
HR 10633 ženka više od trećine tijela Viktorija Cro U Can slika
HR 10634 ženka Viki Cro U Can
HR 10635 ženka Vila Dalmatina Cro U Can

09.01.2010. CRO U CAN
otac: HUR 41679 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Lun Cro U Can slika
majka: HUR 41354 (BHR 20797) ženka više od trećine tijela Ika slika
HUR 41926 mužjak više od trećine tijela Uran Cro U Can slika
HUR 41927 mužjak više od trećine tijela Uragan Cro U Can slika

03.09.2009. CRO U CAN
otac: HUR 41679 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Lun Cro U Can slika
majka: HUR 41446 ženka više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Ela Cro U Can slika
HR 10503 mužjak više od trećine tijela CHM-HR, JCH-SLO Tarzan Osječki Cro U Can slika
HR 10504 mužjak više od trećine tijela Tantor Cro U Can slika
HR 10505 mužjak Titan Cro U Can
HR 10506 (PKR.WU.II - 101376) ženka manje od trećine tijela CHPL, ZWPL, MLCHPL Tonja Cro U Can
HR 10507 ženka više od trećine tijela CH-HR Torica Cro U Can slika
HR 10508 (FI35582/12) ženka više od trećine tijela FI-CH Tery Cro U Can slika
HR 10509 ženka Tili Cro U Can

‹‹ prethodna 1 2 3 sljedeća ››