Legla: Duvanjska baština

3 rezultata

10.10.2010. DUVANJSKA BAŠTINA
otac: BHR 869 mužjak više od trećine tijela Maršal slika
majka: BHUR 608 ženka manje od trećine tijela Cvita slika
BHR 1124 ženka Jana Duvanjska baština
BHR 1125 ženka manje od trećine tijela Joha Duvanjska baština slika

01.03.2009. DUVANJSKA BAŠTINA
otac: BHR 878 mužjak Gusar od Vran planine slika
majka: BHUR 608 ženka manje od trećine tijela Cvita slika
BHR 890 mužjak manje od trećine tijela Inat Duvanjska baština slika

30.01.2008. DUVANJSKA BAŠTINA
otac: BHR 491 mužjak Best-Zoro
majka: BHR 674 ženka više od trećine tijela Dona slika
BHR 747 mužjak Henrik Duvanjska baština
BHR 746 mužjak Heraklo Duvanjska baština
BHR 748 mužjak Herodot Duvanjska baština
BHR 749 mužjak Horacije Duvanjska baština
BHR 745 mužjak manje od trećine tijela Hugo Duvanjska baština slika
BHR 751 ženka Herta Duvanjska baština
BHR 750 ženka Histrija Duvanjska baština