Legla: Cro Canis

1 rezultat

01.04.2010. CRO CANIS
otac: HUR 41532 mužjak manje od trećine tijela Kod slika
majka: HR 10298 ženka manje od trećine tijela Diva slika
HR 10584 mužjak Arn Cro Canis slika
HR 10585 mužjak Art Cro Canis slika
HR 10586 mužjak Aga Cro Canis slika
HR 10587 mužjak Andy Cro Canis slika
HR 10588 mužjak Ajax Cro Canis slika
HR 10589 mužjak više od trećine tijela Astor Cro Canis slika
HR 10590 mužjak Adon Cro Canis slika
HR 10591 mužjak Aron Cro Canis slika
HR 10592 ženka Ada Cro Canis slika
HR 10593 ženka Aska Cro Canis slika
HR 10594 ženka Alba Cro Canis slika
HR 10595 ženka Asta Cro Canis slika