Legla: Canmontana

3 rezultata

18.03.2013. CANMONTANA
otac: HUR 41670 mužjak više od trećine tijela CH-HR Lord slika
majka: HUR 41831 ženka plašt CH-HR Sika Vala Liburna slika
HR 11004 mužjak Bubimir Canmontana slika
HR 11005 mužjak Batman Canmontana slika
HR 11006 mužjak Bambi Canmontana slika
HR 11007 mužjak Baltazar Canmontana slika
HR 11008 mužjak Bandit Canmontana slika
HR 11009 ženka Bajadera Canmontana slika

19.02.2012. CANMONTANA
otac: HUR 41577 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Kupreški Sokol Cro U Can slika
majka: HUR 41831 ženka plašt CH-HR Sika Vala Liburna slika
HR 10871 mužjak više od trećine tijela Stribor Canmontana slika
HR 10872 ženka više od trećine tijela Shakira Canmontana slika
HR 10873 ženka manje od trećine tijela Sheba Canmontana slika
HR 10874 mužjak plašt Shadow Canmontana slika
HR 10875 ženka plašt Shine Canmontana slika
HR 10876 ženka plašt Sfinga Canmontana slika
HR 10877 ženka plašt Simphony Canmontana slika

02.01.2011. CANMONTANA
otac: BHR 763 mužjak manje od trećine tijela Ban od Vran planine slika
majka: HUR 41831 ženka plašt CH-HR Sika Vala Liburna slika
HUR 41973 ženka više od trećine tijela Whitney Canmontana slika
HUR 41974 ženka više od trećine tijela Wikipedia Canmontana slika
HUR 41975 ženka plašt Witch Canmontana slika
HUR 41976 mužjak više od trećine tijela Wikileaks Canmontana slika
HUR 41977 mužjak plašt West Canmontana slika