Legla: Terra Slavonica

1 rezultat

22.01.2015. TERRA SLAVONICA
otac: HR 10774 mužjak više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Boy slika
majka: HR 11025 (BHR 1792) ženka više od trećine tijela Legija slika
HR 11263 ženka više od trećine tijela Alaska Terra Slavonica slika