Legla: Assertor Unicus

2 rezultata

04.05.2014. ASSERTOR UNICUS
otac: HR 10473 mužjak više od trećine tijela CHM-HR, JCH-SLO Riko Boss Tor slika
majka: HUR 41672 ženka Luna slika
HR 11158 mužjak Borax Assertor Unicus slika
HR 11159 mužjak Bydis Babu Assertor Unicus slika
HR 11160 mužjak Boreas Assertor Unicus slika
HR 11161 ženka Baau Assertor Unicus slika
HR 11162 ženka Bassara Assertor Unicus slika
HR 11163 ženka Bellona Assertor Unicus slika
HR 11164 ženka Bona Dea Assertor Unicus slika
HR 11165 ženka Beroe Assertor Unicus slika
HR 11166 ženka Bromia Assertor Unicus slika

22.11.2012. ASSERTOR UNICUS
otac: HR 10473 mužjak više od trećine tijela CHM-HR, JCH-SLO Riko Boss Tor slika
majka: HR 10207 ženka više od trećine tijela Mery Cro U Can slika
HR 10963 ženka Astraia Assertor Unicus slika
HR 10964 ženka Amaltheia Assertor Unicus slika
HR 10965 ženka Aventia Assertor Unicus slika
HR 10966 ženka Aithra Assertor Unicus slika
HR 10967 ženka Aura Assertor Unicus slika
HR 10968 ženka Anaia Assertor Unicus slika
HR 10969 mužjak Apollo Amor Assertor Unicus slika