Legla: Od Hrca

1 rezultat

12.11.2015. OD HRCA
otac: HR 10933 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR, CH-HR, CH-HR-G Massa slika
majka: HR 11338 (BHR 1327) ženka Jokasta slika
HR 11427 mužjak manje od trećine tijela Buck od Hrca slika
HR 11428 mužjak Benito od Hrca slika
HR 11429 mužjak Barba od Hrca slika
HR 11430 mužjak Boban od Hrca slika
HR 11431 mužjak Bruno od Hrca slika
HR 11432 mužjak Bart od Hrca slika
HR 11433 ženka Borsala od Hrca slika
HR 11434 ženka Bajka od Hrca slika
HR 11435 ženka Biserna Ina od Hrca slika