Legla: Gulden Land

1 rezultat

30.10.2014. GULDEN LAND
otac: HR 11094 (BHR 1731) mužjak više od trećine tijela Bojovnik slika
majka: HR 10974 (CMKU/TO/3/-13/13) ženka manje od trećine tijela Rose slika
CMKU/TO/17/14 mužjak Amor Gulden Land
CMKU/TO/18/14 mužjak Argo Gulden Land
CMKU/TO/19/14 ženka Adel Gulden Land
CMKU/TO/20/14 ženka Aga Gulden Land
CMKU/TO/21/14 ženka Alma Gulden Land
CMKU/TO/22/14 ženka Ambra Gulden Land
CMKU/TO/23/14 ženka Arian Gulden Land slika
CMKU/TO/24/14 ženka Asta Gulden Land