Legla: Od Badrova

2 rezultata

18.05.2015. OD BADROVA
otac: BHR 1772 mužjak manje od trećine tijela CH-BIH Ban-Sokol slika
majka: BHRB 31963 ženka manje od trećine tijela JCH-BiH Alka od Crne Ramske slika
BHR 2031 mužjak Val od Badrova slika
BHR 2029 mužjak Vikon od Badrova slika
BHR 2033 ženka Viky od Badrova slika

24.06.2011. OD BADROVA
otac: HUR 42088 (BHRB 0000569) mužjak manje od trećine tijela Medo slika
majka: BHRB 31963 ženka manje od trećine tijela JCH-BiH Alka od Crne Ramske slika
BHR 33114 mužjak Tigar od Badrova