Legla: Žepački

1 rezultat

01.01.2015. ŽEPAČKI
otac: BHR 1838 mužjak Obris
majka: ženka Igra
BHR 1922 ženka Taka Žepačka
BHR 1918 ženka Tik Žepački