Legla: Od Modraca

1 rezultat

14.11.2011. OD MODRACA
otac: BHRB 23248 mužjak Boni
majka: BHRB 22685 ženka Šara
BHR 20302 ženka više od trećine tijela Beti od Modraca slika