Legla: King - Tor Croatia

24 rezultata (1 - 10)

‹‹ prethodna 1 2 3 sljedeća ››

05.03.2005. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40991 mužjak manje od trećine tijela Ch.HR , CHM-HR Ben slika
majka: HUR 40414 ženka manje od trećine tijela Nesi King Tor-Croatia
HUR 41465 mužjak manje od trećine tijela Luks King-Tor Croatia slika
HUR 41466 mužjak Lord King-Tor Croatia
HUR 41467 mužjak Laki King-Tor Croatia
HUR 41468 mužjak Liso King-Tor Croatia
HUR 41469 mužjak Luje King-Tor Croatia
HUR 41470 mužjak Lipi King-Tor Croatia
HUR 41471 mužjak Luk King-Tor Croatia
HUR 41472 mužjak Lun King-Tor Croatia
HUR 41473 ženka Lili King-Tor Croatia
HUR 41474 ženka Lajka King-Tor Croatia

18.01.2005. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40638 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CHM-HR Laki King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40989 ženka manje od trećine tijela Andy King-Tor Croatia slika
HUR 41414 mužjak Astor King-Tor Croatia
HUR 41415 mužjak Aga King-Tor Croatia slika
HUR 41416 mužjak Abi King-Tor Croatia
HUR 41417 mužjak Ajax King-Tor Croatia
HUR 41418 mužjak Atila King-Tor Croatia
HUR 41419 mužjak Adam King-Tor Croatia
HUR 41420 mužjak manje od trećine tijela Amor King-Tor Croatia slika
HUR 41421 ženka Anka King-Tor Croatia slika
HUR 41422 ženka Arka King-Tor Croatia

27.10.2004. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40638 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CHM-HR Laki King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40598 ženka manje od trećine tijela CH-HR; CHM-HR Rega King-Tor Croatia slika
HUR 41376 mužjak Dingo King-Tor Croatia
HUR 41377 mužjak manje od trećine tijela Dik King-Tor Croatia slika
HUR 41378 mužjak manje od trećine tijela Doni King-Tor Croatia slika
HUR 41379 mužjak Dobri King-Tor Croatia
HUR 41380 mužjak manje od trećine tijela Dodi King-Tor Croatia slika
HUR 41381 ženka Dona King-Tor Croatia

12.10.2004. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40638 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CHM-HR Laki King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40990 ženka Alma King-Tor Croatia
HUR 41371 mužjak manje od trećine tijela Adi King-Tor Croatia slika
HUR 41372 ženka Alma King-Tor Croatia
HUR 41373 ženka Ada King-Tor Croatia
HUR 41374 ženka manje od trećine tijela Arna King-Tor Croatia slika
HUR 41375 ženka Alka King-Tor Croatia

12.03.2004. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40062 mužjak manje od trećine tijela CH-HR , CHM-HR, CH-BiH Bingo Zagrebački biseri slika
majka: HUR 40598 ženka manje od trećine tijela CH-HR; CHM-HR Rega King-Tor Croatia slika
HUR 41254 mužjak CHM-HR, CHM-BiH Brik King-Tor Croatia slika
HUR 41255 mužjak Boni King-Tor Croatia
HUR 41256 mužjak Bubi King-Tor Croatia
HUR 41257 mužjak Bero King-Tor Croatia
HUR 41258 mužjak Bagi King-Tor Croatia
HUR 41259 mužjak manje od trećine tijela Barni King-Tor Croatia slika
HUR 41260 ženka Brita King-Tor Croatia
HUR 41261 ženka Beta King-Tor Croatia
HUR 41262 ženka Bertica King-Tor Croatia
HUR 41263 ženka Beba King-Tor Croatia

19.11.2003. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40591 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Rex King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40920 ženka Dina
HUR 41246 mužjak Amor King-Tor Croatia
HUR 41247 mužjak Ajk King-Tor Croatia
HUR 41248 mužjak manje od trećine tijela Atila King-Tor Croatia slika
HUR 41249 mužjak Ajaks King-Tor Croatia
HUR 41250 mužjak Abi King-Tor Croatia
HUR 41251 mužjak Adi King-Tor Croatia
HUR 41252 ženka Aska King-Tor Croatia
HUR 41253 ženka Alka King-Tor Croatia

15.06.2003. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40638 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CHM-HR Laki King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40597 ženka manje od trećine tijela Rina King-Tor Croatia slika
HUR 41192 mužjak Gon King-Tor Croatia
HUR 41193 mužjak Grga King-Tor Croatia
HUR 41194 mužjak Grom King-Tor Croatia
HUR 41195 mužjak Gordi King-Tor Croatia
HUR 41196 mužjak Gorbi King-Tor Croatia
HUR 41197 mužjak Gero King-Tor Croatia
HUR 41198 ženka Greta King-Tor Croatia
HUR 41199 ženka Gita King-Tor Croatia slika

10.10.2002. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40638 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CHM-HR Laki King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40597 ženka manje od trećine tijela Rina King-Tor Croatia slika
HUR 41102 mužjak Buco King-Tor Croatia
HUR 41103 mužjak Barni King-Tor Croatia
HUR 41104 ženka Beta King-Tor Croatia
HUR 41105 ženka Brita King-Tor Croatia

01.09.2002. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40638 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CHM-HR Laki King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40345 ženka Anja
HUR 41031 mužjak Ben King-Tor Croatia
HUR 41032 mužjak Bili King-Tor Croatia
HUR 41033 mužjak Boris King-Tor Croatia
HUR 41034 mužjak Bobi King-Tor Croatia
HUR 41035 mužjak Barni King-Tor Croatia
HUR 41036 mužjak Bagi King-Tor Croatia

10.07.2002. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40591 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Rex King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40467 ženka manje od trećine tijela Diva slika
HUR 41020 mužjak Lord King-Tor Croatia
HUR 41021 mužjak Leon King-Tor Croatia
HUR 41022 mužjak Luk King-Tor Croatia
HUR 41023 mužjak Lesi King-Tor Croatia
HUR 41024 ženka Lana King-Tor Croatia
HUR 41025 ženka Lara King-Tor Croatia
HUR 41026 ženka više od trećine tijela Linda King-Tor Croatia slika
HUR 41027 ženka Liska King-Tor Croatia
HUR 41028 ženka Leda King-Tor Croatia
HUR 41029 ženka Luna King-Tor Croatia

‹‹ prethodna 1 2 3 sljedeća ››