Posljednje promjene

12 rezultata

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
BHRB 32950 Cezar slika ženka 14.08.2009. C Sokol Dinara
BHR 2309 Boni od Borove glave mužjak 23.06.2017. Mustang Lota
HR 11730 Fritula Ispod Svetog Križa ženka 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11729 Frula Ispod Svetog Križa ženka 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11728 Februar Ispod Svetog Križa mužjak 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11726 Feral Ispod Svetog Križa mužjak 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11725 Frutek Ispod Svetog Križa mužjak 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11727 Flavio Ispod Svetog Križa slika mužjak 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11733 Esmeralda Ispod Svetog Križa slika ženka manje od trećine tijela 30.12.2017. Tops Daisy Ljupkov...
HR 11735 Estera Ispod Svetog Križa slika ženka više od trećine tijela 30.12.2017. Tops Daisy Ljupkov...
HR 11734 Erika Ispod Svetog Križa slika ženka više od trećine tijela 30.12.2017. Tops Daisy Ljupkov...
HR 11732 Elza Ispod Svetog Križa slika ženka manje od trećine tijela 30.12.2017. Tops Daisy Ljupkov...