HR rodovnice

1107 rezultata (1-50)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj silazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HR 100043 Angora ženka 18.09.1996. 1 Dag Liza-Ara
HR 11723 Umelie All-Petrina's ženka 04.12.2017. Lange Nicole Boss-Tor
HR 11722 Urienn All-Petrina's mužjak 04.12.2017. Lange Nicole Boss-Tor
HR 11721 Ucass All-Petrina's mužjak 04.12.2017. Lange Nicole Boss-Tor
HR 11720 Ulix All-Petrina's mužjak 04.12.2017. Lange Nicole Boss-Tor
HR 11719 Uriel All-Petrina's mužjak 04.12.2017. Lange Nicole Boss-Tor
HR 11718 Uzzy All-Petrina's mužjak 04.12.2017. Lange Nicole Boss-Tor
HR 11717 Urgan All-Petrina's mužjak 04.12.2017. Lange Nicole Boss-Tor
HR 11716 Umberto All-Petrina's mužjak 04.12.2017. Lange Nicole Boss-Tor
HR 11703 Aba Ljupkovi tornjaci ženka 04.10.2017. Tops Doli Ljupkovi...
HR 11700 Roma Boss-Tor ženka 08.10.2017. Simon Dalmati... Lejla Boss-Tor
HR 11699 Romul Boss-Tor mužjak 08.10.2017. Simon Dalmati... Lejla Boss-Tor
HR 11698 Rambo Boss-Tor mužjak 08.10.2017. Simon Dalmati... Lejla Boss-Tor
HR 11697 Zrno Vala Liburna ženka plašt 09.10.2017. Burin Vala Li... Tramontana Va...
HR 11696 Zmaj Vala Liburna mužjak više od trećine tijela 09.10.2017. Burin Vala Li... Tramontana Va...
HR 11695 Zapad Vala Liburna mužjak više od trećine tijela 09.10.2017. Burin Vala Li... Tramontana Va...
HR 11694 Zima Vala Liburna ženka manje od trećine tijela 09.10.2017. Burin Vala Li... Tramontana Va...
HR 11693 Zora Vala Liburna ženka više od trećine tijela 09.10.2017. Burin Vala Li... Tramontana Va...
HR 11692 Zvrk Vala Liburna mužjak manje od trećine tijela 09.10.2017. Burin Vala Li... Tramontana Va...
HR 11691 Zvir Vala Liburna mužjak manje od trećine tijela 09.10.2017. Burin Vala Li... Tramontana Va...
HR 11678 Jaccomo Dalmatinski vrisak mužjak manje od trećine tijela 06.07.2017. Tyler Boss-Tor Tara Ben Quick
HR 11669 Sindi Grossmutter Berg ženka 03.06.2017. West Canmontana Aksa Grossmut...
HR 11668 Sara Grossmutter Berg ženka 03.06.2017. West Canmontana Aksa Grossmut...
HR 11667 Sony Grossmutter Berg mužjak 03.06.2017. West Canmontana Aksa Grossmut...
HR 11666 Soni Grossmutter Berg mužjak 03.06.2017. West Canmontana Aksa Grossmut...
HR 11665 Soko Grossmutter Berg mužjak 03.06.2017. West Canmontana Aksa Grossmut...
HR 11664 Izzy Dalmatinski vrisak ženka 12.05.2017. Simon Dalmati... Zumba
HR 11663 Istra Dalmatinski vrisak ženka 12.05.2017. Simon Dalmati... Zumba
HR 11662 Iris Dalmatinski vrisak ženka 12.05.2017. Simon Dalmati... Zumba
HR 11661 Izum Dalmatinski vrisak mužjak 12.05.2017. Simon Dalmati... Zumba
HR 11660 Ike Dalmatinski vrisak mužjak 12.05.2017. Simon Dalmati... Zumba
HR 11659 Ikan Dalmatinski vrisak mužjak 12.05.2017. Simon Dalmati... Zumba
HR 11658 Ipar Dalmatinski vrisak mužjak 12.05.2017. Simon Dalmati... Zumba
HR 11650 Deus Planinski vitez slika mužjak 18.04.2017. Lange Beladona Plan...
HR 11649 Dusty Planinski vitez slika mužjak 18.04.2017. Lange Beladona Plan...
HR 11648 Dash Planinski vitez slika mužjak 18.04.2017. Lange Beladona Plan...
HR 11647 Demian Planinski vitez slika mužjak 18.04.2017. Lange Beladona Plan...
HR 11646 Dragon Planinski vitez slika mužjak 18.04.2017. Lange Beladona Plan...
HR 11645 Dante Planinski vitez slika mužjak 18.04.2017. Lange Beladona Plan...
HR 11644 Dionis Planinski vitez slika mužjak 18.04.2017. Lange Beladona Plan...
HR 11643 Afrodita Dalmatinski vrisak slika ženka 17.03.2017. Derby Ljupkov... Tara Dalmatin...
HR 11642 Atlas Dalmatinski vrisak slika mužjak 17.03.2017. Derby Ljupkov... Tara Dalmatin...
HR 11641 Puma Dalmatinski vrisak slika ženka 31.03.2017. Simon Dalmati... Šara
HR 11640 Perla Dalmatinski vrisak slika ženka 31.03.2017. Simon Dalmati... Šara
HR 11638 Pandur Dalmatinski vrisak slika mužjak 31.03.2017. Simon Dalmati... Šara
HR 11637 Odisea Boss Tor slika ženka 25.03.2017. Boss Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11636 Oceana Boss Tor slika ženka 25.03.2017. Boss Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11635 Orka Boss Tor slika ženka 25.03.2017. Boss Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11634 Onix Boss Tor slika mužjak 25.03.2017. Boss Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11633 Oscar Boss Tor slika mužjak 25.03.2017. Boss Boss-Tor Enigma Boss-Tor

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 sljedeća ››