HR rodovnice

1229 rezultata (1201-1229)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HR 11817 Beverly Boss-Tor ženka 04.02.2019. Kedon Boss-Tor Lejla Boss-Tor
HR 11818 Baby Boss-Tor ženka 04.02.2019. Kedon Boss-Tor Lejla Boss-Tor
HR 11819 Bamba Boss-Tor ženka 04.02.2019. Kedon Boss-Tor Lejla Boss-Tor
HR 11820 (BHR 2303) Lebonni mužjak plašt 02.10.2017. A/A Uve Studena
HR 11821 (BHR 343200) Buba slika ženka više od trećine tijela 02.11.2017. 1 A Cvitić Nera
HR 11823 Gusar Ljupkovi tornjaci slika mužjak 26.02.2019. Grof Dalmatin... Jeny Ljupkovi...
HR 11824 Ginna Ljupkovi tornjaci slika ženka 26.02.2019. Grof Dalmatin... Jeny Ljupkovi...
HR 11825 Grofica Ljupkovi tornjaci slika ženka 26.02.2019. Grof Dalmatin... Jeny Ljupkovi...
HR 11826 Gloria Ljupkovi tornjaci slika ženka 26.02.2019. Grof Dalmatin... Jeny Ljupkovi...
HR 11827 Grazia Ljupkovi tornjaci slika ženka 26.02.2019. Grof Dalmatin... Jeny Ljupkovi...
HR 11828 Gea Ljupkovi tornjaci slika ženka 26.02.2019. Grof Dalmatin... Jeny Ljupkovi...
HR 11829 Gita Ljupkovi tornjaci slika ženka 26.02.2019. Grof Dalmatin... Jeny Ljupkovi...
HR 11830 Klek Elmak Tor mužjak 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 11831 Kalnik Elmak Tor mužjak 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 11832 Krupa Elmak Tor ženka 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 11833 Kupa Elmak Tor ženka 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 11834 Korana Elmak Tor ženka 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 11847 Agramarvat All mužjak manje od trećine tijela 08.05.2019. Viking Dalmat... Šiva Ljupkovi...
HR 11848 Agramarvat As mužjak 08.05.2019. Viking Dalmat... Šiva Ljupkovi...
HR 11849 Agramarvat Alka ženka 08.05.2019. Viking Dalmat... Šiva Ljupkovi...
HR 11850 Agramarvat Aura ženka 08.05.2019. Viking Dalmat... Šiva Ljupkovi...
HR 11851 (BHR 346780) FH-HR, JCH-HR Bura ženka 07.10.2018. Šarov Nala
HR 11852 Una Vala Liburna slika ženka manje od trećine tijela 24.07.2019. Porin Fritula Vala ...
HR 11858 Sabur Tor Shadow of the Stone ženka 27.07.2019. Toro Buba
HR 11859 Sevdah Tor Shadow of the Stone mužjak 27.07.2019. Toro Buba
HR 11860 Srdo Tor Shadow of the Stone mužjak 27.07.2019. Toro Buba
HR 11861 Soku Tor Shadow of the Stone mužjak 27.07.2019. Toro Buba
HR 11870 Triton The King of The Sea All-Petrina's mužjak manje od trećine tijela 08.09.2019. Sultan Boss-Tor Vilma Veronic...
HR 100043 Angora ženka 18.09.1996. 1 Dag Liza-Ara

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 sljedeća ››