HR rodovnice

1229 rezultata (101-150)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HR 10155 Anuška iz srca Slavonije ženka 11.04.2007. Crash Luna iz srca ...
HR 10156 Ada iz srca Slavonije ženka 11.04.2007. Crash Luna iz srca ...
HR 10157 Alica iz srca Slavonije ženka 11.04.2007. Crash Luna iz srca ...
HR 10158 Jablan slika mužjak manje od trećine tijela 26.03.2007. Zed Flora
HR 10159 Javor slika mužjak više od trećine tijela 26.03.2007. Zed Flora
HR 10160 CH-HR Joha slika ženka više od trećine tijela 26.03.2007. A Zed Flora
HR 10161 Simba slika mužjak manje od trećine tijela 10.05.2007. Atos King-Tor... Lota
HR 10162 Samba slika ženka više od trećine tijela 10.05.2007. Atos King-Tor... Lota
HR 10163 Sabra slika ženka manje od trećine tijela 10.05.2007. 1 A Atos King-Tor... Lota
HR 10164 Sona slika ženka plašt 10.05.2007. E1 Atos King-Tor... Lota
HR 10165 Sola slika ženka plašt 10.05.2007. B/D Atos King-Tor... Lota
HR 10167 Amor Planinski vitez slika mužjak više od trećine tijela 19.06.2007. Art Zagrebačk... Rema Plehan
HR 10168 CH-HR Archie Planinski vitez slika mužjak više od trećine tijela 19.06.2007. 3 A Art Zagrebačk... Rema Plehan
HR 10169 Aron Planinski vitez slika mužjak više od trećine tijela 19.06.2007. A Art Zagrebačk... Rema Plehan
HR 10170 Astor Planinski vitez slika mužjak 19.06.2007. Art Zagrebačk... Rema Plehan
HR 10171 Alamo Planinski vitez slika mužjak manje od trećine tijela 19.06.2007. Art Zagrebačk... Rema Plehan
HR 10172 Adel Planinski vitez slika mužjak više od trećine tijela 19.06.2007. Art Zagrebačk... Rema Plehan
HR 10173 Asi Planinski vitez slika ženka manje od trećine tijela 19.06.2007. A Art Zagrebačk... Rema Plehan
HR 10174 (VDH 09/178Ü0001) Ada Planinski vitez slika ženka manje od trećine tijela 19.06.2007. 1 A/B Art Zagrebačk... Rema Plehan
HR 10175 Gus slika mužjak manje od trećine tijela 07.06.2007. Hogar The Gre... Berta
HR 10176 Gonzo slika mužjak 07.06.2007. Hogar The Gre... Berta
HR 10177 Gros mužjak 07.06.2007. Hogar The Gre... Berta
HR 10178 Grom slika mužjak manje od trećine tijela 07.06.2007. Hogar The Gre... Berta
HR 10179 Gucci slika ženka 07.06.2007. Hogar The Gre... Berta
HR 10180 Gala ženka 07.06.2007. Hogar The Gre... Berta
HR 10181 Giga slika ženka manje od trećine tijela 07.06.2007. Hogar The Gre... Berta
HR 10182 Odisej Cro U Can slika mužjak manje od trećine tijela 14.05.2007. Zoro Hana Cro U Can
HR 10183 Orfej Cro U Can slika mužjak manje od trećine tijela 14.05.2007. Zoro Hana Cro U Can
HR 10184 Ogi Cro U Can mužjak 14.05.2007. Zoro Hana Cro U Can
HR 10185 Orlando Cro U Can mužjak 14.05.2007. Zoro Hana Cro U Can
HR 10186 Oto Cro U Can slika mužjak 14.05.2007. Zoro Hana Cro U Can
HR 10187 Ofelija Cro U Can mužjak 14.05.2007. Zoro Hana Cro U Can
HR 10188 Oliva Cro U Can mužjak 14.05.2007. Zoro Hana Cro U Can
HR 10189 Oxana Cro U Can slika ženka 14.05.2007. Zoro Hana Cro U Can
HR 10197 Mosor Cro U Can mužjak 02.04.2007. Zoro Astra Cro U Can
HR 10198 Max Cro U Can mužjak 02.04.2007. Zoro Astra Cro U Can
HR 10199 Mrki Cro U Can mužjak 02.04.2007. Zoro Astra Cro U Can
HR 10200 Medi Cro U Can mužjak 02.04.2007. Zoro Astra Cro U Can
HR 10201 Monte Maggiore Cro U Can slika mužjak plašt 02.04.2007. A Zoro Astra Cro U Can
HR 10202 Miško Cro U Can slika mužjak više od trećine tijela 02.04.2007. 1 C Zoro Astra Cro U Can
HR 10203 Maša Cro U Can slika ženka manje od trećine tijela 02.04.2007. E Zoro Astra Cro U Can
HR 10204 Mura Cro U Can ženka 02.04.2007. Zoro Astra Cro U Can
HR 10205 Mimi Cro U Can slika ženka više od trećine tijela 02.04.2007. A Zoro Astra Cro U Can
HR 10206 Mila Cro U Can slika ženka više od trećine tijela 02.04.2007. Zoro Astra Cro U Can
HR 10207 Mery Cro U Can slika ženka više od trećine tijela 02.04.2007. 2 A Zoro Astra Cro U Can
HR 10208 Kas Ljupkovi tornjaci slika mužjak 13.07.2007. Rik Tornjaci Beba Ljupkovi...
HR 10209 Kan Ljupkovi tornjaci slika mužjak 13.07.2007. Rik Tornjaci Beba Ljupkovi...
HR 10210 Kid Ljupkovi tornjaci slika mužjak 13.07.2007. Rik Tornjaci Beba Ljupkovi...
HR 10211 Kal Ljupkovi tornjaci slika mužjak 13.07.2007. Rik Tornjaci Beba Ljupkovi...
HR 10212 Keri Ljupkovi tornjaci slika mužjak 13.07.2007. Rik Tornjaci Beba Ljupkovi...

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 sljedeća ››