HUR rodovnice

1910 rezultata (1001-1050)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majkasortiraj uzlazno 
HUR 40761 Rex Tornjaci slika mužjak više od trećine tijela 26.05.2001. A Tajson od Tom... Ebony Bony-Tor
HUR 40760 CH-HR Rik Tornjaci slika mužjak više od trećine tijela 26.05.2001. 13 B Tajson od Tom... Ebony Bony-Tor
HUR 40763 Rika Tornjaci slika ženka plašt 26.05.2001. 1 A Tajson od Tom... Ebony Bony-Tor
HUR 40768 Rina Tornjaci ženka 26.05.2001. Tajson od Tom... Ebony Bony-Tor
HUR 40769 Riva Tornjaci ženka 26.05.2001. Tajson od Tom... Ebony Bony-Tor
HUR 40759 Ron Tornjaci slika mužjak plašt 26.05.2001. 3 A Tajson od Tom... Ebony Bony-Tor
HUR 40762 CHM-HR Rona Tornjaci slika ženka više od trećine tijela 26.05.2001. 1 A Tajson od Tom... Ebony Bony-Tor
HUR 40766 Ruby Tornjaci ženka 26.05.2001. Tajson od Tom... Ebony Bony-Tor
HUR 40765 Ruta Tornjaci slika ženka plašt 26.05.2001. Tajson od Tom... Ebony Bony-Tor
HUR 40421 Bigo mužjak 14.05.1999. Tin Ella King-Tor...
HUR 40420 Bobi slika mužjak manje od trećine tijela 14.05.1999. 11 A Tin Ella King-Tor...
HUR 40422 Buba ženka 14.05.1999. Tin Ella King-Tor...
HUR 40518 Saks mužjak 02.01.2000. Tin Ella King-Tor...
HUR 40514 Sam mužjak 02.01.2000. Tin Ella King-Tor...
HUR 40515 San mužjak 02.01.2000. Tin Ella King-Tor...
HUR 40517 Sandi mužjak 02.01.2000. Tin Ella King-Tor...
HUR 40519 Sandoz mužjak 02.01.2000. Tin Ella King-Tor...
HUR 40520 Sanja ženka 02.01.2000. Tin Ella King-Tor...
HUR 40521 Sendi ženka 02.01.2000. Tin Ella King-Tor...
HUR 40516 Sven mužjak 02.01.2000. Tin Ella King-Tor...
HUR 40945 Rena Agram-Tor ženka 13.01.2002. Sole Sokolov Ena King-Tor ...
HUR 40942 Rex Agram-Tor mužjak 13.01.2002. Sole Sokolov Ena King-Tor ...
HUR 40944 Rita Agram-Tor ženka 13.01.2002. Sole Sokolov Ena King-Tor ...
HUR 40943 Ron Agram-Tor mužjak 13.01.2002. Sole Sokolov Ena King-Tor ...
HUR 40946 Rona Agram-Tor ženka 13.01.2002. Sole Sokolov Ena King-Tor ...
HUR 41893 (BHUR 23352) CH-HR Schulz slika mužjak više od trećine tijela 07.01.2008. 8 A Garo Gabi
HUR 41820 Ajka Boss Tor slika ženka plašt 03.02.2008. A Agi Gala
HUR 41819 Arkas Boss Tor slika mužjak plašt 03.02.2008. Agi Gala
HUR 40313 Car Makarski slika mužjak manje od trećine tijela 23.03.1999. Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40319 (BHR 21316) Cela Makarska ženka 23.03.1999. 2 Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40312 Cer Makarski mužjak 23.03.1999. Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40316 Cera Makarska ženka 23.03.1999. Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40315 (BHR B 20865) CHM BiH Cezar Makarski mužjak 23.03.1999. 3 Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40320 Ciba Makarska slika ženka manje od trećine tijela 23.03.1999. 7 A Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40317 Cura Makarska ženka 23.03.1999. 1 Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40318 Cvita Makarska ženka 23.03.1999. 2 Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40314 Cvito Makarski slika mužjak manje od trećine tijela 23.03.1999. Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40671 Del mužjak 24.10.2000. Miki Gara
HUR 40669 Div mužjak 24.10.2000. Miki Gara
HUR 40670 Don mužjak 24.10.2000. Miki Gara
HUR 40668 Dren mužjak 24.10.2000. Miki Gara
HUR 40756 Falco mužjak 03.06.2001. Miki Gara
HUR 40755 Faros mužjak 03.06.2001. Miki Gara
HUR 40758 Fia ženka 03.06.2001. Miki Gara
HUR 40757 Fio mužjak 03.06.2001. Miki Gara
HUR 40204 (BHUR 20487) Gara ženka 05.07.1997. 3 Begi-Kuki Gara
HUR 40338 Garo mužjak 05.07.1997. Begi-Kuki Gara
HUR 41921 Demi Boss-Tor slika ženka 01.12.2009. Schulz Gina
HUR 41918 Demon Boss-Tor slika mužjak više od trećine tijela 01.12.2009. D Schulz Gina
HUR 41919 Devil Boss-Tor slika mužjak 01.12.2009. Schulz Gina

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sljedeća ››