HUR rodovnice

1910 rezultata (251-300)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
HUR 40232 Cita ženka 31.08.1998. Bingo Zagreba... Rina
HUR 40233 Cina slika ženka 31.08.1998. Bingo Zagreba... Rina
HUR 40234 Cea slika ženka više od trećine tijela 31.08.1998. 6 A Bingo Zagreba... Rina
HUR 40235 Amor Zagrebački biseri mužjak 03.10.1998. Aga Arja Zagrebač...
HUR 40236 Aris Zagrebački biseri mužjak 03.10.1998. Aga Arja Zagrebač...
HUR 40237 Arf Zagrebački biseri mužjak 03.10.1998. Aga Arja Zagrebač...
HUR 40238 CH-HR Aria Zagrebački biseri slika ženka 03.10.1998. 1 D Aga Arja Zagrebač...
HUR 40239 Alafa Zagrebački biseri ženka 03.10.1998. Aga Arja Zagrebač...
HUR 40240 Aba Zagrebački biseri ženka 03.10.1998. Aga Arja Zagrebač...
HUR 40241 Arfa Zagrebački biseri ženka 03.10.1998. 1 Aga Arja Zagrebač...
HUR 40242 Ala Zagrebački biseri slika ženka manje od trećine tijela 03.10.1998. Aga Arja Zagrebač...
HUR 40246 Din Zagrebački biseri mužjak 11.12.1998. Aga Bamba Zagreba...
HUR 40247 Don Zagrebački biseri mužjak više od trećine tijela 11.12.1998. Aga Bamba Zagreba...
HUR 40248 Dit Zagrebački biseri mužjak 11.12.1998. Aga Bamba Zagreba...
HUR 40249 Del Zagrebački biseri mužjak 11.12.1998. Aga Bamba Zagreba...
HUR 40250 Dir Zagrebački biseri mužjak 11.12.1998. Aga Bamba Zagreba...
HUR 40251 Dea Zagrebački biseri ženka 11.12.1998. 1 A Aga Bamba Zagreba...
HUR 40252 Dita Zagrebački biseri ženka 11.12.1998. 2 Aga Bamba Zagreba...
HUR 40253 Dina Zagrebački biseri slika ženka manje od trećine tijela 11.12.1998. A Aga Bamba Zagreba...
HUR 40261 King King-Tor Croatia mužjak 29.12.1998. Tin Klara
HUR 40262 (BHUR 21567) Kondor King-Tor Croatia slika mužjak više od trećine tijela 29.12.1998. 7 A Tin Klara
HUR 40263 Karlos King-Tor Croatia mužjak 29.12.1998. Tin Klara
HUR 40264 Ken King-Tor Croatia slika mužjak manje od trećine tijela 29.12.1998. 8 Tin Klara
HUR 40265 Kiki King-Tor Croatia slika mužjak 29.12.1998. Tin Klara
HUR 40266 Konny King-Tor Croatia slika ženka manje od trećine tijela 29.12.1998. 2 A Tin Klara
HUR 40274 Aurelia ??? All Petrina's ženka 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40275 Arthur ??? All Petrina's mužjak 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40276 Ch-HR. Amarilis Love All Petrina's slika ženka manje od trećine tijela 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40277 Archibald King All Petrina's slika mužjak manje od trećine tijela 15.01.1999. 1 D Car Bony-Tor Tina
HUR 40278 Al-Capone All Petrina's slika mužjak manje od trećine tijela 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40279 Arabella Missy All Petrina's slika ženka 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40280 Alice Green Star All Petrina's slika ženka manje od trećine tijela 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40281 Astarea Astorella All Petrina's slika ženka 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40322 Bir mužjak 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40323 Bar mužjak 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40324 Ber mužjak 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40325 Bor mužjak 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40326 Bur mužjak 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40327 Bina ženka 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40328 Buna ženka 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40329 Bajka ženka 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40723 (BHRB 20547) Era ženka 31.01.1999. Burdov Bela
HUR 40312 Cer Makarski mužjak 23.03.1999. Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40313 Car Makarski slika mužjak manje od trećine tijela 23.03.1999. Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40314 Cvito Makarski slika mužjak manje od trećine tijela 23.03.1999. Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40315 (BHR B 20865) CHM BiH Cezar Makarski mužjak 23.03.1999. 3 Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40316 Cera Makarska ženka 23.03.1999. Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40317 Cura Makarska ženka 23.03.1999. 1 Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40318 Cvita Makarska ženka 23.03.1999. 2 Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40319 (BHR 21316) Cela Makarska ženka 23.03.1999. 2 Šarov (Štampalov) Gara

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sljedeća ››