HUR rodovnice

1910 rezultata (301-350)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sljedeća ››

 reg.broj  ch  imesortiraj uzlazno   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HUR 41637 As od Novoselske šume mužjak 02.08.2006. Iks Beki Canis Mo...
HUR 42054 As von Castel Turm mužjak manje od trećine tijela 25.08.2003. Born to Win A... Lili King-Tor...
HUR 41754 Asavo slika mužjak plašt 15.08.2007. Soni Tera Zagrebač...
HUR 41424 Asi mužjak manje od trećine tijela 22.02.2005. Laki King-Tor... Dea Zagrebačk...
HUR 41055 Asi Zagrebački biseri slika mužjak više od trećine tijela 08.11.2002. D Bingo Zagreba... Aria Zagrebač...
HUR 40860 Asija King-Tor Croatia ženka 09.07.2001. 1 A Cirus Maza King-Tor...
HUR 40344 Asja ženka 20.05.1999. Bili Burina
HUR 41788 Asja slika ženka više od trećine tijela 04.12.2007. Soni Đina
HUR 41171 Aska ženka 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana
HUR 42086 Aska Grossmuter Berg ženka 25.05.2013. Schulz Brenda Grossm...
HUR 41879 Aska Hrvatsko blago ženka 01.07.2009. D Maks Hrvatsko... Dona Hrvatsko...
HUR 41252 Aska King-Tor Croatia ženka 19.11.2003. Rex King-Tor ... Dina
HUR 41060 Aska Zagrebački biseri ženka 08.11.2002. Bingo Zagreba... Aria Zagrebač...
HUR 41755 Askan slika mužjak plašt 15.08.2007. Soni Tera Zagrebač...
HUR 41639 Aski od Novoselske šume mužjak manje od trećine tijela 02.08.2006. Iks Beki Canis Mo...
HUR 41168 Asko mužjak 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana
HUR 41640 Asko od Novoselske šume mužjak 02.08.2006. Iks Beki Canis Mo...
HUR 42031 Asta slika ženka manje od trećine tijela 11.10.2003. A Kon Zagrebačk... Leda
HUR 40504 Asta ženka 02.10.1999. Bleki Astra
HUR 40015 Asta Zagrebački biseri ženka 20.10.1994. Saša Alfa
HUR 41059 Asta Zagrebački biseri ženka 08.11.2002. Bingo Zagreba... Aria Zagrebač...
HUR 40281 Astarea Astorella All Petrina's slika ženka 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40071 Astor mužjak 23.11.1995. Nando Rina
HUR 40499 Astor mužjak 02.10.1999. Bleki Astra
HUR 40285 (RM 467) Astor mužjak 10.08.1995. Murđo-Šarov Alka
HUR 41762 Astor slika mužjak manje od trećine tijela 04.09.2007. Lux King-Tor ... Tea Ljupkovi ...
HUR 40790 Astor mužjak 23.05.2001. Medi King-Tor... Alisa
HUR 40887 Astor Canis Montanus mužjak 23.09.2001. Cirus Nesi King Tor...
HUR 42014 Astor Cro U Can mužjak 10.10.2003. Arči Alka Piasevoli
HUR 40984 Astor King-Tor Croatia mužjak manje od trećine tijela 28.04.2002. Car Bony-Tor Rega King-Tor...
HUR 41414 Astor King-Tor Croatia mužjak 18.01.2005. Laki King-Tor... Andy King-Tor...
HUR 41871 Astor Ljupkovi tornjaci mužjak 05.07.2009. Lando Ljupkov... Luna
HUR 41769 Astor Od Laninih tornjaka slika mužjak više od trećine tijela 13.10.2007. 4 A Soni Lana Ljupkovi...
HUR 41638 Astor od Novoselske šume slika mužjak manje od trećine tijela 02.08.2006. Iks Beki Canis Mo...
HUR 40494 Astorella ženka 25.11.1999. Bili Bornea
HUR 40406 CH-HR Astra slika ženka 18.09.1996. 6 A Dag Liza-Ara
HUR 40557 Astra ženka 04.03.2000. Slatki Sokolov Rona Zagrebač...
HUR 41169 Astra ženka 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana
HUR 40339 Astra ženka 10.07.1998. 6
HUR 41848 Astra ženka 04.11.2008. Brač Cro U Can Hina Cro U Can
HUR 41767 Astra ženka manje od trećine tijela 04.09.2007. 1 A Lux King-Tor ... Tea Ljupkovi ...
HUR 42089 (BHRB 32949) Astra slika ženka više od trećine tijela 18.10.2010. 2 A Golan Sabaka
HUR 40659 Astra (2) Piasevoli ženka 04.10.2000. Bach Tena od Tomis...
HUR 40889 Astra Canis Montanus ženka 23.09.2001. Cirus Nesi King Tor...
HUR 42015 Astra Cro U Can slika ženka više od trećine tijela 10.10.2003. 2 A Arči Alka Piasevoli
HUR 40680 Astra Hrvatsko blago ženka 01.12.2000. Bobi Ciba Makarska
HUR 41775 Astra Od Laninih tornjaka slika ženka manje od trećine tijela 13.10.2007. Soni Lana Ljupkovi...
HUR 41646 Astra od Novoselske šume ženka 02.08.2006. Iks Beki Canis Mo...
HUR 40656 CH-HR, CHM-HR Astra Piasevoli slika ženka više od trećine tijela 04.10.2000. 2 C Bach Tena od Tomis...
HUR 42056 Astra von Castel Turm ženka manje od trećine tijela 25.08.2003. Born to Win A... Lili King-Tor...

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sljedeća ››