Lista pasa

5904 rezultata (1651-1700)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majkasortiraj uzlazno 
JUR 20166 Šargo mužjak 1985. 4 Šargo Brnja
BHUR 21664 Šarov Best mužjak 2 Beki Soko Brnja Dona
RM 31 Aba ženka 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 30 Aci mužjak 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 32 Ada ženka 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 27 Aki mužjak 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 28 Ali mužjak 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 29 Aši mužjak 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
JUR 20181 (RM 61) Bara (Endži) slika ženka plašt 09.08.1987. 3 Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 40 Bari mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 59 Bari mužjak 09.08.1987. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 42 Bek mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 60 Beki mužjak 09.08.1987. Aron-Fido Brnja-Lasa
JUR 20173 (RM 63) Bena ženka 09.08.1987. 3 Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 38 Bigo mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 62 Bira ženka 09.08.1987. Aron-Fido Brnja-Lasa
JUR 20180 (RM 43) Bisera ženka 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
JUR 20155 (RM 44) Bistra ženka plašt 13.04.1986. 1 Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 41 Bobi mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 39 Brnjo mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 64 Bula ženka 09.08.1987. Aron-Fido Brnja-Lasa
JUR 20190 Celis-Šargo mužjak 23.10.1986. 2 Aron-Fido Brnja-Lasa
JUR 20233 (RM 164) Rega ženka 13.09.1989. 6 Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 163 Rina ženka 13.09.1989. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 160 Ron mužjak 13.09.1989. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 161 Rona ženka 13.09.1989. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 162 Ronka ženka 13.09.1989. Aron-Fido Brnja-Lasa
BHUR 21818 Barzoj mužjak 10.10.2004. King Brunda
BHUR 21817 Bilov mužjak 10.10.2004. King Brunda
BHUR 21820 Boršć mužjak 10.10.2004. King Brunda
BHUR 21819 Borzov mužjak 10.10.2004. King Brunda
BHUR 21816 Burdov mužjak 10.10.2004. King Brunda
BHUR 21977 Dren Medo mužjak 20.03.2005. Best Medo Brunda
BHUR 21978 Dren Šaro II mužjak 20.03.2005. Best Medo Brunda
BHUR 21979 Drena Meda ženka 20.03.2005. Best Medo Brunda
BHUR 21980 Drena Šara ženka 20.03.2005. Best Medo Brunda
BHUR 22549 Kaćuša ženka 10.08.2006. Rambo IV Duva... Brunda
BHUR 22547 Karabaš mužjak 10.08.2006. Rambo IV Duva... Brunda
BHUR 22548 Kašmir mužjak 10.08.2006. Rambo IV Duva... Brunda
BHRB 22878 Nadal mužjak 06.06.2007. Rambo IV Duva... Brunda
BHRB 22876 Nando mužjak 06.06.2007. Rambo IV Duva... Brunda
BHRB 22877 Nandor mužjak 06.06.2007. Rambo IV Duva... Brunda
BHRB 22879 Negro mužjak 06.06.2007. Rambo IV Duva... Brunda
BHRB 22880 Nero mužjak 06.06.2007. Rambo IV Duva... Brunda
BHRB 22875 Neron mužjak 06.06.2007. 2 Rambo IV Duva... Brunda
BHRB 22881 Neva ženka 06.06.2007. Rambo IV Duva... Brunda
BHRB 22874 Nurejev mužjak 06.06.2007. Rambo IV Duva... Brunda
BHRB 22882 Nuša ženka 06.06.2007. Rambo IV Duva... Brunda
BHUR 22238 Samson mužjak 11.09.2005. Rambo IV Duva... Brunda
BHUR 22236 Soko II Rambo mužjak 11.09.2005. Rambo IV Duva... Brunda

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››