Lista pasa

6006 rezultata (651-700)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otacsortiraj uzlazno   majka 
BHR 1908 Cea ženka 09.04.2014. 1 Ban od Vran p... Cura
BHR 1711 Cezar od Vran Planine mužjak 27.09.2012. Ban od Vran p... Lota
BHR 1907 Cura slika ženka 09.04.2014. Ban od Vran p... Cura
HUR 41977 West Canmontana slika mužjak plašt 02.01.2011. 2 A Ban od Vran p... Sika Vala Liburna
HUR 41973 Whitney Canmontana slika ženka više od trećine tijela 02.01.2011. Ban od Vran p... Sika Vala Liburna
HUR 41976 Wikileaks Canmontana slika mužjak više od trećine tijela 02.01.2011. E Ban od Vran p... Sika Vala Liburna
HUR 41974 Wikipedia Canmontana slika ženka više od trećine tijela 02.01.2011. C Ban od Vran p... Sika Vala Liburna
HUR 41975 Witch Canmontana slika ženka plašt 02.01.2011. Ban od Vran p... Sika Vala Liburna
BHR20572 Bajra Miral Castle ženka više od trećine tijela 24.09.2017. Ban-Sokol Melany Miral ...
BHR20566 Behar Miral Castle mužjak više od trećine tijela 24.09.2017. Ban-Sokol Melany Miral ...
BHR20569 Bili Miral Castle mužjak manje od trećine tijela 24.09.2017. Ban-Sokol Melany Miral ...
BHR20574 Billa Miral Castle ženka manje od trećine tijela 24.09.2017. Ban-Sokol Melany Miral ...
BHR20570 Bingo Miral Castle mužjak više od trećine tijela 24.09.2017. Ban-Sokol Melany Miral ...
BHR20567 Boni Miral Castle mužjak više od trećine tijela 24.09.2017. Ban-Sokol Melany Miral ...
BHR20568 Bueno Miral Castle mužjak manje od trećine tijela 24.09.2017. Ban-Sokol Melany Miral ...
BHR20573 Buna Miral Castle ženka više od trećine tijela 24.09.2017. Ban-Sokol Melany Miral ...
BHR20571 Bura Miral Castle ženka više od trećine tijela 24.09.2017. Ban-Sokol Melany Miral ...
BHR 2129 Šana ženka 04.01.2016. Ban-Sokol Bistra
BHR0000632 Šapa-Okiča slika mužjak manje od trećine tijela 16.06.2014. Ban-Sokol Lunja Zrnina
BHR 2031 Val od Badrova slika mužjak 18.05.2015. Ban-Sokol Alka od Crne ...
BHR 2029 Vikon od Badrova slika mužjak 18.05.2015. 1 B Ban-Sokol Alka od Crne ...
BHR 2033 Viky od Badrova slika ženka 18.05.2015. A Ban-Sokol Alka od Crne ...
BHRB 33671 Div od Crne Ramske mužjak 24.06.2013. Bandit od Crn... Elona
BHRB 33673 Don od Crne Ramske slika mužjak 24.06.2013. Bandit od Crn... Elona
BHR 1962 Severina slika ženka 15.08.2014. 1 Bandit od Crn... Rega
BHR 450 Arka ženka 15.04.2007. Bandit Ramski Alona
BHRB 852 (BHR 452) Astor slika mužjak više od trećine tijela 15.04.2007. 2 Bandit Ramski Alona
BHR 853 Atos mužjak 15.04.2007. 2 Bandit Ramski Alona
BHR 809 Riva od Crne Ramske slika ženka 07.01.2007. Bandit Ramski Oluja od Crne...
BHR 810 Roki od Crne Ramske mužjak 07.01.2007. Bandit Ramski Oluja od Crne...
BHR Roko od Crne Ramske mužjak 07.01.2007. Bandit Ramski Oluja od Crne...
BHR 811 Roksan od Crne Ramske mužjak 07.01.2007. Bandit Ramski Oluja od Crne...
BHR 1772 CH-BIH Ban-Sokol slika mužjak manje od trećine tijela 27.01.2013. 4 A Barun Aba
BHR 1773 CH-BIH Bil slika mužjak 27.01.2013. 2 A Barun Aba
BHR 1774 Bul mužjak 27.01.2013. 1 Barun Aba
BHR 1946 Soni mužjak 25.03.2014. Barun Arijadna
BHR 1945 Svedno slika mužjak 25.03.2014. Barun Arijadna
BHR 1949 Svilaja ženka 25.03.2014. 1 A Barun Arijadna
LOF 2BBHC101/19 Joker slika mužjak plašt 20.08.2014. A Batman Canmontana Gringa
RM 538 Anda ženka 15.01.1998. Begi-Kuki Bina
BHUR 20914 Ari mužjak 01.08.1997. 1 Begi-Kuki Noa-Žutača
RM 537 Aro mužjak 15.01.1998. Begi-Kuki Bina
RM 536 As mužjak 15.01.1998. Begi-Kuki Bina
BHUR 20537 (RM 543) Bari mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
BHUR 20511 Bat mužjak 20.10.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 542 Begi mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
HUR 40122 Beki slika mužjak 28.07.1996. 2 A Begi-Kuki Sali
HUR 40124 Bela ženka 28.07.1996. 1 Begi-Kuki Sali
RM 544 Ben mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 548 Beta ženka 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 sljedeća ››