Lista pasa

5999 rezultata (951-1000)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otacsortiraj uzlazno   majka 
BHRB 22867 Magrus Gemyland mužjak 24.06.2007. 1 Bilov Mrva od Salkića
BHRB 22864 Max Gemyland mužjak 24.06.2007. Bilov Mrva od Salkića
BHRB 318455 Mona Gemyland ženka 24.06.2007. Bilov Mrva od Salkića
BHRB 31948 Monty Gemyland mužjak 24.06.2007. 1 Bilov Mrva od Salkića
BHRB 22885 Ram-Šarov slika mužjak 25.04.2007. Bilov Šara
BHR 22888 Rama-Šara ženka 25.04.2007. Bilov Šara
BHR 22887 Rim-Astor slika mužjak 25.04.2007. Bilov Šara
BHUR 20604 Runda ženka 1999. 2 Bilov Šara
BHR 22883 (BHR 31988) Rundo mužjak 25.04.2007. Bilov Šara
BHUR 21031 Safa ženka 2001. 4 Bilov
BHUR 21305 Sana ženka 28.03.2001. 1 Bilov Safa
BHRB 22685 Šara ženka 20.12.2006. 1 Bilov Ara Od Salkića
BHUR 21034 Šila-Brenda ženka 1 Bilov Safa
BHRB 31970 Ugar od Salkića mužjak 05.09.2007. 2 Bilov Babuška od S...
BHUR 21377 Aldo od Salkića mužjak 18.12.2002. Bilov od Salkića Anda
BHUR 20922 Alka ženka 03.10.2002. Bilov od Salkića Bara - Gara
BHUR 21378 Andina od Salkića ženka 18.12.2002. Bilov od Salkića Anda
BHUR 21376 Andor od Salkića mužjak 18.12.2002. Bilov od Salkića Anda
BHRB 21375 Ank od Salkića slika mužjak 18.12.2002. 9 Bilov od Salkića Anda
BHUR 21379 Anoda od Salkića ženka 18.12.2002. Bilov od Salkića Anda
BHUR 21604 Ara Od Salkića ženka 20.12.2003. 1 Bilov od Salkića Fidolina od S...
BHUR 21602 Ari Od Salkića mužjak 20.12.2003. Bilov od Salkića Fidolina od S...
BHUR 21605 Arka Od Salkića ženka 20.12.2003. 1 Bilov od Salkića Fidolina od S...
BHR 307896 Asa slika ženka 24.02.2008. Bilov od Salkića Veda od Salkića
BHUR 21603 Atila Od Salkića mužjak 20.12.2003. Bilov od Salkića Fidolina od S...
BHUR 21601 Atos Brundo od Salkića slika mužjak manje od trećine tijela 20.12.2003. 4 Bilov od Salkića Fidolina od S...
BHUR 21441 JCH-BiH Babuška od Salkića slika ženka više od trećine tijela 14.06.2003. 4 Bilov od Salkića Arna-Brunda
BHUR 21135 Bela ženka 03.01.2002. 1 Bilov od Salkića Bara - Gara
BHUR 21372 Ben Lacky mužjak 19.12.2002. 2 Bilov od Salkića Arna-Brunda
BHUR 21373 Berg slika mužjak 19.12.2002. 5 Bilov od Salkića Arna-Brunda
BHR 21374 Bina slika ženka manje od trećine tijela 19.12.2002. Bilov od Salkića Arna-Brunda
BHRB 32244 Charlie slika mužjak 12.12.2008. Bilov od Salkića Ajka
BHRB 21578 Fana ženka 1 Bilov od Salkića Fina
BHRB 21577 Figa slika ženka 2 Bilov od Salkića Fina
BHUR 21234 Urka od Salkića ženka 30.04.2002. 1 Bilov od Salkića Runda
BHRB 21232 Ursus od Salkića mužjak 30.04.2002. 1 Bilov od Salkića Runda
BHR 20184 Ikar od Bobovca mužjak 17.11.2010. Bilov od Tuzle Ara od Bobovca
BHR 20186 Inga od Bobovca ženka 17.11.2010. Bilov od Tuzle Ara od Bobovca
BHR 20185 Ira od Bobovca slika ženka 17.11.2010. Bilov od Tuzle Ara od Bobovca
BHR 20183 Istok od Bobovca mužjak 17.11.2010. Bilov od Tuzle Ara od Bobovca
BHR 20182 Ivor od Bobovca mužjak 17.11.2010. Bilov od Tuzle Ara od Bobovca
BHRB 22515 Bilov mužjak 12.03.2001. 5 Bimbo Biga
BHUR 21307 CH-BIH Šarov Mujagin mužjak 10.02.2000. 9 Bimbo Biga
HUR 41140 Al mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41144 Alan mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41051 Alf Zagrebački biseri mužjak 08.11.2002. Bingo Zagreba... Aria Zagreba...
HUR 41057 Alfa Zagrebački biseri ženka 08.11.2002. Bingo Zagreba... Aria Zagreba...
HUR 41054 Ch-HR. Amon Zagrebački biseri slika mužjak manje od trećine tijela 08.11.2002. 3 D Bingo Zagreba... Aria Zagreba...
HUR 41143 And mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41145 Anđa ženka 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››