Lista pasa

5999 rezultata (151-200)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otacsortiraj uzlazno   majka 
HUR 41179 Apaš mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebač... Laja
HUR 41172 Aria ženka 11.05.2003. Aga Zagrebač... Laja
HUR 41174 Arko mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebač... Laja
HUR 41175 Aron slika mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebač... Laja
HUR 41047 Dalja iz srca Slavonije ženka 23.09.2002. Aga Zagrebač... Astra Piasevoli
HUR 41048 Dina iz srca Slavonije ženka 23.09.2002. Aga Zagrebač... Astra Piasevoli
HUR 41049 Div iz srca Slavonije slika mužjak više od trećine tijela 23.09.2002. 2 A Aga Zagrebač... Astra Piasevoli
HUR 41050 Dodo iz srca Slavonije mužjak 23.09.2002. Aga Zagrebač... Astra Piasevoli
HUR 41046 Dora iz srca Slavonije ženka 23.09.2002. Aga Zagrebač... Astra Piasevoli
HUR 41067 Reks Ljupkovi tornjaci mužjak 16.11.2002. Aga Zagrebač... Rona Tornjaci
HUR 41072 Rem Ljupkovi tornjaci slika mužjak 16.11.2002. Aga Zagrebač... Rona Tornjaci
HUR 41069 Ret Ljupkovi tornjaci slika mužjak više od trećine tijela 16.11.2002. Aga Zagrebač... Rona Tornjaci
HUR 41073 Rina Ljupkovi tornjaci ženka 16.11.2002. Aga Zagrebač... Rona Tornjaci
HUR 41075 Riva Ljupkovi tornjaci ženka 16.11.2002. Aga Zagrebač... Rona Tornjaci
HUR 41070 Rok Ljupkovi tornjaci mužjak 16.11.2002. Aga Zagrebač... Rona Tornjaci
HUR 41068 Ron Ljupkovi tornjaci mužjak 16.11.2002. Aga Zagrebač... Rona Tornjaci
HUR 41071 Rus Ljupkovi tornjaci mužjak 16.11.2002. Aga Zagrebač... Rona Tornjaci
HUR 41074 Ruta Ljupkovi tornjaci ženka 16.11.2002. Aga Zagrebač... Rona Tornjaci
HUR 41820 Ajka Boss Tor slika ženka plašt 03.02.2008. A Agi Gala
HUR 41819 Arkas Boss Tor slika mužjak plašt 03.02.2008. Agi Gala
HUR 41829 Gina slika ženka manje od trećine tijela 02.11.2006. 3 B Agi Gita King-Tor...
Gita ženka 02.11.2006. 1 Agi Gita King-Tor...
HUR 41856 Gringo slika mužjak manje od trećine tijela 02.11.2006. 1 A Agi Gita King-Tor...
BHR 850 Pepa slika ženka više od trećine tijela 13.10.2008. Ajax Bura
BHR 2444 Sokolka ženka 14.10.2018. Akron Ben Quick Ursa
BHR 1256 Lisa ženka 02.11.2011. 1 Al Rambo Lili
BHRB 33504 Amor slika mužjak manje od trećine tijela 05.07.2012. 4 A Aleks Aska
RM 222 Lajka ženka 15.07.1991. Ali Rega
RM 220 Lara ženka 15.07.1991. Ali Rega
RM 216 Lav mužjak 15.07.1991. Ali Rega
JUR 219 (RM 219) Linda ženka 15.07.1991. 6 Ali Rega
RM 221 Lola ženka 15.07.1991. Ali Rega
RM 218 Lordi mužjak 15.07.1991. Ali Rega
RM 217 Lux mužjak 15.07.1991. Ali Rega
HUR 40309 Garov mužjak Ami (Šargo) Luna
HUR 40310 Lana ženka 2 Ami (Šargo) Luna
HUR 40308 Lesi mužjak Ami (Šargo) Luna
HUR 40306 Tara ženka Ami (Šargo)
HR 10239 Bongo slika mužjak više od trećine tijela 16.09.2007. Amon Zagreba... Alma King-Tor...
HUR 41736 Sahara Zagrebački biseri slika ženka manje od trećine tijela 07.07.2007. Amon Zagreba... Golubica
HUR 41734 CHM-HR, CH-HR Sieg Zagrebački biseri slika mužjak manje od trećine tijela 07.07.2007. E1 Amon Zagreba... Golubica
HR 10060 Vana ženka 15.01.2006. Amon Zagreba... Linda King-To...
HR 10054 Vanja slika mužjak manje od trećine tijela 15.01.2006. A Amon Zagreba... Linda King-To...
HR 10058 Viki ženka 15.01.2006. Amon Zagreba... Linda King-To...
HR 10053 Viktor slika mužjak manje od trećine tijela 15.01.2006. Amon Zagreba... Linda King-To...
HR 10059 Viktorija ženka 15.01.2006. Amon Zagreba... Linda King-To...
HR 10056 Vir slika mužjak više od trećine tijela 15.01.2006. A Amon Zagreba... Linda King-To...
HR 10057 Vox mužjak 15.01.2006. Amon Zagreba... Linda King-To...
HR 10055 Vran mužjak 15.01.2006. Amon Zagreba... Linda King-To...
BHRB 33722 Aba slika ženka manje od trećine tijela 12.10.2013. Amor Bela

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››