Lista pasa

5919 rezultata (3051-3100)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otacsortiraj uzlazno   majka 
BHUR 21505 Sivka ženka 18.03.2003. 2 Max Stela
BHUR 21496 Soko slika mužjak 18.03.2003. 8 Max Stela
BHUR 21504 Sokolka ženka 18.03.2003. 2 Max Stela
BHUR 21503 Sura slika ženka 18.03.2003. 4 Max Stela
BHRB 23158 Alfa slika ženka manje od trećine tijela 29.10.2008. Max od Crne R... Stela od Crne...
BHR 32157 Aron slika mužjak manje od trećine tijela 29.10.2008. Max od Crne R... Stela od Crne...
BHRB 32154 Astor slika mužjak više od trećine tijela 29.10.2008. Max od Crne R... Stela od Crne...
BHRB 31874 Bandit od Crne Ramske slika mužjak manje od trećine tijela 05.04.2008. 2 Max od Crne R... Oluja od Crne...
BHRB 32325 Barbara od Crne Ramske slika ženka manje od trećine tijela 11.05.2009. Max od Crne R... Oluja od Crne...
BHRB 31869 Bela od Crne Ramske slika ženka manje od trećine tijela 05.04.2008. 1 A Max od Crne R... Oluja od Crne...
BHRB 31875 CH-BIH Best od Crne Ramske mužjak 05.04.2008. 1 Max od Crne R... Oluja od Crne...
BHR 32324 Borovka od Crne Ramske slika ženka manje od trećine tijela 11.05.2009. 2 Max od Crne R... Oluja od Crne...
BHR 934 Grom od Crne Ramske slika mužjak manje od trećine tijela 22.07.2007. Max od Crne R... Guja
BHRB 32626 Šaro slika mužjak manje od trećine tijela 11.04.2010. Max od Crne R... Stela od Crne...
LOF 2 B.B.H.C. LOF 115 Lav of Gacka Valley slika mužjak 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 118 Leina of Gacka Valley slika ženka 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 121 Lejka of Gacka Valley slika ženka 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 117 Lex of Gacka Valley slika mužjak 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 120 Lika of Gacka Valley slika ženka 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 116 Lip of Gacka Valley mužjak 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 114 Lucky of Gacka Valley slika mužjak 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 119 Luna of Gacka Valley slika ženka 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
RM 235 Baba ženka 03.07.1982. Medi Lajka
RM 236 Bara ženka 03.07.1982. Medi Lajka
RM 233 Bobi mužjak 03.07.1982. Medi Lajka
RM 234 Bobin mužjak 03.07.1982. Medi Lajka
HUR 40161 Kaj mužjak 08.06.1997. Medi Arna
HUR 40154 Kal mužjak 08.06.1997. Medi Arna
HUR 40158 Kale mužjak 08.06.1997. Medi Arna
HUR 40162 Kasta ženka 08.06.1997. II. Medi Arna
HUR 40157 Ken mužjak 08.06.1997. Medi Arna
HUR 40151 Klara slika ženka više od trećine tijela 08.06.1997. 2 A Medi Arna
HUR 40155 Klek mužjak 08.06.1997. Medi Arna
HUR 40150 Kliker mužjak 08.06.1997. Medi Arna
HUR 40156 Kobe mužjak 08.06.1997. 1 Medi Arna
HUR 40152 Kol mužjak 08.06.1997. Medi Arna
HUR 40159 Krn mužjak 08.06.1997. Medi Arna
HUR 40160 Kron mužjak 08.06.1997. Medi Arna
HUR 40153 Kupina ženka više od trećine tijela 08.06.1997. 4 A Medi Arna
HUR 40088 Lajka ženka 09.03.1996. Medi Rega
HUR 40086 Lav mužjak 09.03.1996. Medi Rega
HUR 40087 Linda ženka 09.03.1996. Medi Rega
HUR 40085 (BHR 00352) Luks slika mužjak 09.03.1996. 5 A Medi Rega
HUR 40018 Rabić Sokolova slika mužjak manje od trećine tijela 10.08.1994. 1 A Medi Linda
HUR 40034 Rambo mužjak 30.05.1995. Medi Rega
HUR 40089 Rambo mužjak 19.03.1996. Medi Arna
HUR 40040 Rega ženka 30.05.1995. Medi Rega
HUR 40094 Rega ženka 19.03.1996. Medi Arna
HUR 40035 Reks slika mužjak 30.05.1995. Medi Rega
HUR 40090 Reks mužjak 19.03.1996. Medi Arna

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››