Lista pasa

5919 rezultata (3151-3200)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otacsortiraj uzlazno   majka 
HR 11046 Show Zlatna šapa slika mužjak 10.07.2013. Medo Šindra
BHRB 0000359 Šarov mužjak manje od trećine tijela 27.11.2001. 2 Medo Griva
JUR 20154 (BHUR 20154) Šarov mužjak 1983. 1 Medo Bila
BHR 33114 Tigar od Badrova mužjak 24.06.2011. Medo Alka od Crne ...
BHR 757 Umbra slika ženka 19.03.2008. Medo Lenia
BHR 755 Uriah slika mužjak manje od trećine tijela 19.03.2008. Medo Lenia
BHR 756 Utilis slika mužjak više od trećine tijela 19.03.2008. Medo Lenia
HUR 40754 Carlo mužjak 20.05.2001. Medo King-Tor... Burina
HUR 40750 Celestin mužjak 20.05.2001. Medo King-Tor... Burina
HUR 40751 Cesar mužjak 20.05.2001. Medo King-Tor... Burina
HUR 40749 Charlie mužjak 20.05.2001. Medo King-Tor... Burina
HUR 40747 Charlotte mužjak 20.05.2001. Medo King-Tor... Burina
HUR 40752 Ciceron mužjak 20.05.2001. Medo King-Tor... Burina
HUR 40748 Citra ženka 20.05.2001. Medo King-Tor... Burina
HUR 40753 Citron mužjak 20.05.2001. Medo King-Tor... Burina
HUR 40713 Gallo ženka 12.02.2001. Medo King-Tor... Arna
HUR 40714 Garo mužjak 12.02.2001. Medo King-Tor... Arna
HUR 40709 Geronimo mužjak 12.02.2001. Medo King-Tor... Arna
HUR 40715 Gold mužjak 12.02.2001. Medo King-Tor... Arna
HUR 40711 Gref mužjak 12.02.2001. Medo King-Tor... Arna
HUR 40708 Greta ženka 12.02.2001. Medo King-Tor... Arna
HUR 40710 Grof slika mužjak više od trećine tijela 12.02.2001. 1 Medo King-Tor... Arna
HUR 40712 Grom mužjak 12.02.2001. Medo King-Tor... Arna
HUR 40820 Lajka ženka 17.06.2001. Medo King-Tor... Alfa
HUR 40847 Lajka ženka 18.06.2001. Medo King-Tor... Bornea
HUR 40817 Lari mužjak 17.06.2001. Medo King-Tor... Alfa
HUR 40843 Lari mužjak 18.06.2001. Medo King-Tor... Bornea
HUR 40848 Lena ženka 18.06.2001. Medo King-Tor... Bornea
HUR 40819 Leo mužjak 17.06.2001. Medo King-Tor... Alfa
HUR 40845 Lero mužjak 18.06.2001. Medo King-Tor... Bornea
HUR 40844 Lik mužjak 18.06.2001. Medo King-Tor... Bornea
HUR 40823 Linda ženka 17.06.2001. Medo King-Tor... Alfa
HUR 40822 Lora ženka 17.06.2001. Medo King-Tor... Alfa
HUR 40846 Lora ženka 18.06.2001. Medo King-Tor... Bornea
HUR 40816 Lord mužjak 17.06.2001. Medo King-Tor... Alfa
HUR 40850 Lord mužjak 18.06.2001. Medo King-Tor... Bornea
HUR 40818 Luka mužjak 17.06.2001. Medo King-Tor... Alfa
HUR 40815 Luks mužjak 17.06.2001. Medo King-Tor... Alfa
HUR 40821 Luna ženka 17.06.2001. Medo King-Tor... Alfa
HUR 40849 Luna ženka 18.06.2001. Medo King-Tor... Bornea
HUR 40997 Pan Riva's Dogs mužjak 11.04.2002. Medo King-Tor... Riva Zagrebač...
HUR 40998 Pika Riva's Dogs ženka 11.04.2002. Medo King-Tor... Riva Zagrebač...
HUR 41000 Pina Riva's Dogs ženka 11.04.2002. Medo King-Tor... Riva Zagrebač...
HUR 40999 Pira Riva's Dogs ženka 11.04.2002. Medo King-Tor... Riva Zagrebač...
HUR 40996 Princ Bak Riva's Dogs mužjak 11.04.2002. Medo King-Tor... Riva Zagrebač...
BHUR 20615 Šarov (Medo) mužjak 1993. 4 Medov Šara (Žuta)
BHRB 23883 Bela Bora od Tuzle ženka manje od trećine tijela 15.12.2009. Medov II Tuzl... Griva Tuzlanska
BHRB 23912 Medov III od Tuzle mužjak 06.03.2012. Medov II Tuzl... Astra-Šara
BHUR 21293 Fang od Salkića mužjak 06.02.2002. Medov od Salkića Lasa od Salkića
BHR 21295 Fidolina od Salkića ženka 06.02.2002. 1 Medov od Salkića Lasa od Salkića

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››