Lista pasa

5930 rezultata (2801-2850)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spolsortiraj uzlazno   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
BHRB 23680 Sony Rambo mužjak 15.05.2010. Suri-Best Griva Tuzlanska
BHRB 23406 CH-BiH Sony Tuzlanski slika mužjak manje od trećine tijela 3 Šarov Amanda Dilave...
HUR 41479 Sparky Ljupkovi tornjaci mužjak 18.03.2005. Beki Beba Ljupkovi...
HR 10233 Spartak Cro U Can mužjak 14.09.2007. Bleki iz srca... Jani Cro U Can
HR 11571 Spirit Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 17.11.2016. Victor Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11354 Spock Hrvatska dika slika mužjak 06.10.2015. A Tori Kontesa Hrvat...
HR 11860 Srdo Tor Shadow of the Stone mužjak 27.07.2019. Toro Buba
HR 10150 CHM-HR, CH-HR Stam III od Haračića slika mužjak 24.12.2006. 8 A Rik Tornjaci Coly od Haračića
BHRB 20940 Stand od Haračića mužjak 1 Roki (Tango) Dita
HR 11353 Stanis Hrvatska dika slika mužjak 06.10.2015. Tori Kontesa Hrvat...
HR 11356 Stark Hrvatska dika slika mužjak 06.10.2015. B/C Tori Kontesa Hrvat...
JUR 433 (BHUR 20581) Ston mužjak 10.03.1992. 2 Atos (Soko) Kuna (Rexa)
BHR 1090 Ston mužjak 18.09.2010. Sofo Arisa
HR 10392 Storm Boss Tor slika mužjak 30.11.2008. Gord Zagrebač... Rina Ljupkovi...
HR 10871 Stribor Canmontana slika mužjak više od trećine tijela 19.02.2012. A Kupreški Soko... Sika Vala Liburna
BHR 21190 Sultan slika mužjak 25.08.2000. 8 Šargo Diva-Cura
BHRB 22960 Ch- BiH Sultan slika mužjak manje od trećine tijela 10.09.2007. C Roni Astra-Šara
BHUR 22237 Sultan mužjak 11.09.2005. Rambo IV Duva... Brunda
HR 11573 Sultan Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 17.11.2016. 1 A/B Victor Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11151 Sultan Dalmatinski vrisak slika mužjak 08.04.2014. Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor
HR 11154 Sumo Dalmatinski vrisak slika mužjak 08.04.2014. good (OFA) Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor
HUR 41240 Sumo Hrvatsko blago mužjak 04.01.2004. Bobi Ciba Makarska
SLRPPT 000037 Sumo iz Malega Vrhka mužjak 08.11.2010. Brundo Žanka
HUR 40083 Sumrak mužjak 16.12.1995. Šarov (Pelivanov) Šagana
BHR 347 Suri slika mužjak plašt 25.04.2004. Cuni Bonna Hrvatsk...
HUR 40084 Suri mužjak 16.12.1995. Šarov (Pelivanov) Šagana
BHRB 23681 Suri Beki mužjak 15.05.2010. Suri-Best Griva Tuzlanska
HUR 40029 Suri Sokolov mužjak 31.03.1995. Nando Linda
BHR 23147 Suri-Best slika mužjak 15.05.2005. 1 Šarov Amanda Dilave...
HUR 41834 (DK 20909/2008) Suton Vala Liburna slika mužjak plašt 10.07.2008. Ron Tornjaci Kanga
BHR 1945 Svedno slika mužjak 25.03.2014. Barun Arijadna
HUR 40516 Sven mužjak 02.01.2000. Tin Ella King-Tor...
HUR 41835 (DK 20908/2008) Svid Vala Liburna slika mužjak plašt 10.07.2008. 1 A Ron Tornjaci Kanga
BHR 33791 Šah slika mužjak 18.11.2013. Vir Šimelda
HUR 40393 Šah od Tomislavgrada slika mužjak 05.07.1999. 1 Roki (Hofer) Šila od Tomis...
BHR0000632 Šapa-Okiča slika mužjak manje od trećine tijela 16.06.2014. Ban-Sokol Lunja Zrnina
BHR 473 Šapan slika mužjak 07.11.2004. Šaro Tina
BHUR 20304 Šargan mužjak 2
BHRB 23389 Šargan slika mužjak manje od trećine tijela 05.12.2006. Ben Lacky Brunda
JUR 20280 Šargi mužjak 10.04.1991. 1
JUR 20236 (00456) Šargo mužjak 3
JUR 20192 Šargo mužjak 3
JUR 20166 Šargo mužjak 1985. 4 Šargo Brnja
HR 10089 Šargo mužjak 20.04.2006. Onyx King-Tor... Rega King-Tor...
HUR 40243 Šargo mužjak Šargo Buba
HUR 40297 Šargo mužjak 03.04.1998.
HUR 40282 Šargo mužjak 08.04.1998. Alka
neupisan Šargo mužjak 1
BPP 00023 Šargo mužjak 2
BHUR 20645 Šargo mužjak 11.06.1992. 16

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››