Lista pasa

5999 rezultata (3801-3850)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHR 843 Uran slika mužjak 26.10.2008. Gord Tina od fra Petra
BHR 846 Usura slika ženka 26.10.2008. Gord Tina od fra Petra
BHRB 23158 Alfa slika ženka manje od trećine tijela 29.10.2008. Max od Crne R... Stela od Crne...
BHR 32157 Aron slika mužjak manje od trećine tijela 29.10.2008. Max od Crne R... Stela od Crne...
BHRB 32154 Astor slika mužjak više od trećine tijela 29.10.2008. Max od Crne R... Stela od Crne...
BHR 851 Car slika mužjak manje od trećine tijela 01.11.2008. Roni Luna
BHR 853 Cura slika ženka više od trećine tijela 01.11.2008. Roni Luna
BHRB 23314 Ćiro slika mužjak manje od trećine tijela 01.11.2008. Beki Sokolov Meda Brunda o...
BHRB 32410(BHRB23313) Šarov slika mužjak manje od trećine tijela 01.11.2008. 1 Beki Sokolov Meda Brunda o...
BHRB 23333 Asta ženka 04.11.2008. Beki Sokolov Dona
BHRB 23329 Atila mužjak 04.11.2008. Beki Sokolov Dona
HUR 41845 Amadeus mužjak 04.11.2008. Brač Cro U Can Hina Cro U Can
HUR 41846 Ax mužjak plašt 04.11.2008. Brač Cro U Can Hina Cro U Can
HUR 41847 Aron mužjak 04.11.2008. Brač Cro U Can Hina Cro U Can
HUR 41848 Astra ženka 04.11.2008. Brač Cro U Can Hina Cro U Can
HUR 41849 Azra ženka 04.11.2008. Brač Cro U Can Hina Cro U Can
HUR 41850 Arka ženka 04.11.2008. Brač Cro U Can Hina Cro U Can
HUR 41851 Andy ženka 04.11.2008. Brač Cro U Can Hina Cro U Can
HR 10369 Dak Ljupkovi tornjaci mužjak 05.11.2008. Stam III od H... Zara
HR 10370 Dingo Ljupkovi tornjaci mužjak 05.11.2008. Stam III od H... Zara
HR 10371 Din Ljupkovi tornjaci mužjak 05.11.2008. Stam III od H... Zara
HR 10372 Deni Ljupkovi tornjaci mužjak 05.11.2008. Stam III od H... Zara
HR 10373 Dena Ljupkovi tornjaci ženka 05.11.2008. Stam III od H... Zara
HR 10374 Doli Ljupkovi tornjaci ženka 05.11.2008. Stam III od H... Zara
HR 10375 Dona Ljupkovi tornjaci ženka 05.11.2008. Stam III od H... Zara
HR 10376 Dita Ljupkovi tornjaci slika ženka manje od trećine tijela 05.11.2008. Stam III od H... Zara
HR 10377 Diva Ljupkovi tornjaci ženka 05.11.2008. Stam III od H... Zara
HR 10378 Dana Ljupkovi tornjaci ženka 05.11.2008. Stam III od H... Zara
BHRB 32192 Tara ženka 20.11.2008. Ursus Loda
HR 10383 Anila Boss Tor slika ženka 24.11.2008. Gord Zagreba... Gina
HR 10384 Avani Boss Tor slika ženka 24.11.2008. Gord Zagreba... Gina
HR 10385 Asta Boss Tor slika ženka manje od trećine tijela 24.11.2008. A Gord Zagreba... Gina
HR 10386 Alma Boss Tor slika ženka manje od trećine tijela 24.11.2008. B Gord Zagreba... Gina
HR 10387 Ajla Boss Tor slika ženka manje od trećine tijela 24.11.2008. 1 A Gord Zagreba... Gina
HR 10388 Amigo Boss Tor slika mužjak 24.11.2008. Gord Zagreba... Gina
HR 10389 CHM-HR Airok Boss Tor slika mužjak manje od trećine tijela 24.11.2008. A Gord Zagreba... Gina
HR 10390 Armani Boss Tor slika mužjak manje od trećine tijela 24.11.2008. 2 A Gord Zagreba... Gina
HR 10391 Arras Boss Tor slika mužjak manje od trećine tijela 24.11.2008. A Gord Zagreba... Gina
HR 10392 Storm Boss Tor slika mužjak 30.11.2008. Gord Zagreba... Rina Ljupkovi...
HR 10393 Smokey Boss Tor slika mužjak 30.11.2008. Gord Zagreba... Rina Ljupkovi...
HR 10394 Snow Boss Tor slika mužjak više od trećine tijela 30.11.2008. 1 A Gord Zagreba... Rina Ljupkovi...
HR 10399 CH-HR Sindy Boss Tor slika ženka više od trećine tijela 30.11.2008. 1 A Gord Zagreba... Rina Ljupkovi...
HR 10400 Sara Boss Tor slika ženka više od trećine tijela 30.11.2008. Gord Zagreba... Rina Ljupkovi...
HR 10401 Simba Boss Tor slika ženka 30.11.2008. Gord Zagreba... Rina Ljupkovi...
BHRB 23628 Bilov od Tuzle mužjak 01.12.2008. 1 B Vran Šara-Žuta
HUR 41853 Ero slika mužjak manje od trećine tijela 01.12.2008. A Soni Beta Ljupkovi...
BHRB 310782 Bruno slika mužjak više od trećine tijela 08.12.2008. Magrus Gemyland Buna
BHRB 32244 Charlie slika mužjak 12.12.2008. Bilov od Salkića Ajka
HR 10407 Flopi mužjak manje od trećine tijela 20.12.2008. Zed Flora
HR 10408 Fudo slika mužjak manje od trećine tijela 20.12.2008. Zed Flora

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››