Lista pasa

6016 rezultata (801-850)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otacsortiraj uzlazno   majka 
HUR 41465 Luks King-Tor Croatia slika mužjak manje od trećine tijela 05.03.2005. Ben Nesi King Tor...
HUR 41472 Lun King-Tor Croatia mužjak 05.03.2005. Ben Nesi King Tor...
HUR 41804 CH-HR Vil Ljupkovi tornjaci slika mužjak manje od trećine tijela 10.09.2006. 9 A Ben Beba Ljupkovi...
HUR 41370 CHM-HR, CH-HR Zed slika mužjak manje od trećine tijela 01.11.2004. 5 A Ben Lota
HUR 41369 CH-HR Zita slika ženka manje od trećine tijela 01.11.2004. 1 A Ben Lota
HUR 41368 CHM-HR, CH-HR Zoa slika ženka manje od trećine tijela 01.11.2004. 1 A Ben Lota
BHUR 21815 Aska ženka 26.09.2004. Ben Lacky Lasa-Fila
BHUR 21814 Asta ženka 26.09.2004. Ben Lacky Lasa-Fila
BHRB 23389 Šargan slika mužjak manje od trećine tijela 05.12.2006. Ben Lacky Brunda
HR 11291 Cita ženka 01.04.2015. Benn Ljupkovi... Bela Cro U Can
HR 11290 Conan mužjak 01.04.2015. Benn Ljupkovi... Bela Cro U Can
ZVRPPT 000011 Baci ženka 13.12.2005. Berg Žanka
ZVRPPT 000005 Balu mužjak 13.12.2005. Berg Žanka
ZVRPPT 000008 Beka ženka 13.12.2005. Berg Žanka
ZVRPPT 000006 Belfi ženka 13.12.2005. Berg Žanka
ZVRPPT 000004 Belti mužjak 13.12.2005. Berg Žanka
ZVRPPT 000007 Biba ženka 13.12.2005. Berg Žanka
BHR 22475 Bijela od Salkića slika ženka više od trećine tijela 01.06.2006. Berg Image
ZVRPPT 000003 Biki mužjak 13.12.2005. Berg Žanka
BHUR 22472 Bilov od Salkića mužjak 01.06.2006. 2 Berg Image
ZVRPPT 000009 Bisa ženka 13.12.2005. Berg Žanka
ZVRPPT 000002 Brvi mužjak 13.12.2005. Berg Žanka
ZVRPPT 000010 Bučka ženka 13.12.2005. Berg Žanka
BHR 22329 Enžo - Vili slika mužjak 16.12.2005. Berg Stela
BHUR 22331 Era ženka 16.12.2005. Berg Stela
BHUR 21945 Tisa ženka 16.01.2005. Berg Stela
BHUR 21944 Tobi mužjak 16.01.2005. Berg Stela
BHR 778 Zano slika mužjak manje od trećine tijela 20.06.2006. Berg Samba
BHR 779 Zelda slika ženka manje od trećine tijela 20.06.2006. Berg Samba
BHR 776 Zenit mužjak 20.06.2006. Berg Samba
BHR 775 Zeus mužjak 20.06.2006. Berg Samba
BHR 777 Zigi slika mužjak 20.06.2006. Berg Samba
BHR 419 Brnjo slika mužjak 05.06.2004. 3 Best Atka
BHRB 0000330 CH-BIH Cuni slika mužjak više od trećine tijela 14.04.2002. 9 Best Asta
HUR 42097 (BHR 1886) Linda ženka 13.06.2013. 1 Best Miškina od Tuzle
BHRB 22385 Astra-Šara ženka 3 Best Medo Fana
BHUR 21977 Dren Medo mužjak 20.03.2005. Best Medo Brunda
BHUR 21978 Dren Šaro II mužjak 20.03.2005. Best Medo Brunda
BHUR 21979 Drena Meda ženka 20.03.2005. Best Medo Brunda
BHUR 21980 Drena Šara ženka 20.03.2005. Best Medo Brunda
BHRB 34014 Bandit od Crne Ramske mužjak 22.06.2015. Best od Crne ... Mona od Crne ...
BHRB 34018 Bela od Crne Ramske ženka 22.06.2015. Best od Crne ... Mona od Crne ...
BHR 747 Henrik Duvanjska baština mužjak 30.01.2008. Best-Zoro Dona
BHR 746 Heraklo Duvanjska baština mužjak 30.01.2008. Best-Zoro Dona
BHR 748 Herodot Duvanjska baština mužjak 30.01.2008. Best-Zoro Dona
BHR 751 Herta Duvanjska baština ženka 30.01.2008. Best-Zoro Dona
BHR 750 Histrija Duvanjska baština ženka 30.01.2008. Best-Zoro Dona
BHR 749 Horacije Duvanjska baština mužjak 30.01.2008. Best-Zoro Dona
BHR 745 Hugo Duvanjska baština slika mužjak manje od trećine tijela 30.01.2008. 1 A Best-Zoro Dona
BHRB 23248 Boni mužjak 18.06.2008. 1 Bigi Sara

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 sljedeća ››