Lista pasa

6016 rezultata (5801-5850)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
RM 245 Betan mužjak 04.07.1984. Bjelov Kujica
RM 246 Bolan mužjak 04.07.1984. Bjelov Kujica
RM 247 Beta ženka 04.07.1984. Bjelov Kujica
RM 248 Boba ženka 04.07.1984. 1 Bjelov Kujica
RM 249 Rundo mužjak 10.11.1991. 1 Cer Šara
RM 250 Roni mužjak 10.11.1991. Cer Šara
RM 258 Ajax mužjak 17.12.1990. Šargo Bela
RM 259 Amor mužjak 17.12.1990. Šargo Bela
RM 266 Ari mužjak 26.03.1991. 2 Rambo Mala
RM 269 Aci mužjak 26.03.1991. Rambo Mala
RM 27 Aki mužjak 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 270 Ara ženka 26.03.1991. Rambo Mala
RM 271 Ada ženka 26.03.1991. Rambo Mala
RM 272 Aba ženka 26.03.1991. Rambo Mala
RM 273 Aka ženka 26.03.1991. Rambo Mala
RM 28 Ali mužjak 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 287 Osi mužjak 25.03.1991. Atos (Soko) Ruta
RM 288 Oki mužjak 25.03.1991. Atos (Soko) Ruta
RM 289 Ora ženka 25.03.1991. Atos (Soko) Ruta
RM 29 Aši mužjak 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 290 Beni mužjak 20.03.1991. Rambo Gala
RM 291 Bari mužjak 20.03.1991. Rambo Gala
RM 292 Bena ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 293 Buba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 294 Boba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 295 Bira ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 297 Biba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 298 Binjo mužjak 20.03.1991. Rambo Gala
RM 3 Ariš mužjak 09.05.1983. Brnjo Lajka
RM 30 Aci mužjak 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 31 Aba ženka 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 32 Ada ženka 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 33 Aut mužjak 20.03.1986. Šarov Bisera
RM 34 Alka ženka 20.03.1986. Šarov Bisera
RM 35 Amtra ženka 20.03.1986. Šarov Bisera
RM 36 Ara ženka 20.03.1986. Šarov Bisera
RM 37 Anda ženka 20.03.1986. Šarov Bisera
RM 38 Bigo mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 39 Brnjo mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 394 Astor mužjak 12.01.1992. Roni Šara
RM 395 Azor mužjak 12.01.1992. Roni Šara
RM 396 Audi mužjak 12.01.1992. Roni Šara
RM 398 Asta ženka 12.01.1992. Roni Šara
RM 399 Arna ženka 12.01.1992. Roni Šara
RM 4 Astor mužjak 09.05.1983. Brnjo Lajka
RM 40 Bari mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 41 Bobi mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 412 Bobi mužjak 16.05.1992. Šargo Lajka
RM 42 Bek mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 424 Dona ženka 1

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 sljedeća ››