Lista pasa

6016 rezultata (1051-1100)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HR 11142 Tacker Zlatna šapa slika mužjak 27.03.2014. D Šute Elina Boss-Tor
HR 11143 Tasha Zlatna šapa slika ženka 27.03.2014. Šute Elina Boss-Tor
HR 11144 Thom Zlatna šapa slika mužjak 27.03.2014. Šute Elina Boss-Tor
HR 11145 Tayson Zlatna šapa slika mužjak 27.03.2014. Šute Elina Boss-Tor
HR 11146 Tommy Zlatna šapa slika mužjak 27.03.2014. Šute Elina Boss-Tor
HR 11148 Samba Dalmatinski vrisak slika ženka 08.04.2014. Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor
HR 11149 Sfera Dalmatinski vrisak slika ženka 08.04.2014. Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor
HR 11150 Satchmo Dalmatinski vrisak slika mužjak 08.04.2014. Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor
HR 11151 Sultan Dalmatinski vrisak slika mužjak 08.04.2014. Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor
HR 11152 Scarto Dalmatinski vrisak slika mužjak 08.04.2014. Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor
HR 11153 Sagan Dalmatinski Vrisak slika mužjak 08.04.2014. Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor
HR 11154 Sumo Dalmatinski vrisak slika mužjak 08.04.2014. good (OFA) Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor
HR 11155 Simon Dalmatinski vrisak slika mužjak 08.04.2014. 3 A Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor
HR 11156 (BHRB 33719) Apolon slika mužjak 12.10.2013. A Amor Bela
HR 11158 Borax Assertor Unicus slika mužjak 04.05.2014. A Riko Boss Tor Luna
HR 11159 Bydis Babu Assertor Unicus slika mužjak 04.05.2014. Riko Boss Tor Luna
HR 11160 Boreas Assertor Unicus slika mužjak 04.05.2014. Riko Boss Tor Luna
HR 11161 Baau Assertor Unicus slika ženka 04.05.2014. Riko Boss Tor Luna
HR 11162 Bassara Assertor Unicus slika ženka 04.05.2014. Riko Boss Tor Luna
HR 11163 Bellona Assertor Unicus slika ženka 04.05.2014. Riko Boss Tor Luna
HR 11164 Bona Dea Assertor Unicus slika ženka 04.05.2014. Riko Boss Tor Luna
HR 11165 Beroe Assertor Unicus slika ženka 04.05.2014. Riko Boss Tor Luna
HR 11166 Bromia Assertor Unicus slika ženka 04.05.2014. Riko Boss Tor Luna
HR 11173 Runda ženka 25.09.2014. Medo Noa
HR 11174 CH-HR Derby Ljupkovi tornjaci slika mužjak manje od trećine tijela 31.05.2014. 4 A Sandi Ljupkov... Astra
HR 11176 Domino Ljupkovi tornjaci slika mužjak 31.05.2014. A Sandi Ljupkov... Astra
HR 11177 Daisy Ljupkovi tornjaci slika ženka manje od trećine tijela 31.05.2014. 1 A Sandi Ljupkov... Astra
HR 11179 Ulika Hrvatska dika ženka manje od trećine tijela 23.05.2014. E2 Attila Galateja Hrva...
HR 11187 Reful Hrvatska dika slika mužjak više od trećine tijela 15.06.2014. Massa Kontesa Hrvat...
HR 11188 Robin Hrvatska dika ženka manje od trećine tijela 15.06.2014. Massa Kontesa Hrvat...
HR 11189 Roso Hrvatska dika mužjak 15.06.2014. Massa Kontesa Hrvat...
HR 11190 Rikon Hrvatska dika mužjak 15.06.2014. Massa Kontesa Hrvat...
HR 11191 Rufus Hrvatska dika slika mužjak 15.06.2014. Massa Kontesa Hrvat...
HR 11192 Runa Hrvatska dika slika ženka manje od trećine tijela 15.06.2014. A Massa Kontesa Hrvat...
HR 11193 Rima Hrvatska dika slika ženka manje od trećine tijela 15.06.2014. A Massa Kontesa Hrvat...
HR 11194 Rudi Hrvatska dika slika mužjak više od trećine tijela 15.06.2014. A Massa Kontesa Hrvat...
HR 11195 Car Boss-Tor slika mužjak 19.07.2014. Victor Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11196 Cesar Boss-Tor slika mužjak 19.07.2014. Victor Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11197 Coco Boss-Tor slika ženka 19.07.2014. Victor Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11198 Cleopatra Boss-Tor slika ženka 19.07.2014. Victor Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11199 Ciara Boss-Tor slika ženka 19.07.2014. Victor Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11200 Chantel Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 19.07.2014. Victor Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11201 Channel Boss-Tor slika ženka 19.07.2014. Victor Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11208 Armando Boss-Tor slika mužjak više od trećine tijela 25.10.2014. A Victor Boss-Tor Panda Boss-Tor
HR 11209 Arashi Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 25.10.2014. Victor Boss-Tor Panda Boss-Tor
HR 11210 Aleyandro Boss-Tor slika mužjak 25.10.2014. Victor Boss-Tor Panda Boss-Tor
HR 11211 Amore Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 25.10.2014. Victor Boss-Tor Panda Boss-Tor
HR 11212 Art Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 25.10.2014. Victor Boss-Tor Panda Boss-Tor
HR 11213 Appolo-Ash Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 25.10.2014. Victor Boss-Tor Panda Boss-Tor
HR 11214 Ashley Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 25.10.2014. Victor Boss-Tor Panda Boss-Tor

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 sljedeća ››