Lista pasa

6016 rezultata (1151-1200)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HR 11319 Molly slika ženka 16.06.2015. Negro Cro U Can Frida Cro U Can
HR 11320 Maggie slika ženka 16.06.2015. Negro Cro U Can Frida Cro U Can
HR 11321 Melody ženka 16.06.2015. Negro Cro U Can Frida Cro U Can
HR 11322 Minny ženka 16.06.2015. Negro Cro U Can Frida Cro U Can
HR 11331 Negro Grossmutter Berg slika mužjak 24.07.2015. West Canmontana Abba Grossmut...
HR 11332 Nik Grossmutter Berg slika mužjak 24.07.2015. West Canmontana Abba Grossmut...
HR 11333 Niko Grossmutter Berg mužjak 24.07.2015. West Canmontana Abba Grossmut...
HR 11334 Norbo Grossmutter Berg slika mužjak 24.07.2015. West Canmontana Abba Grossmut...
HR 11335 Negra Grossmutter Berg slika ženka 24.07.2015. West Canmontana Abba Grossmut...
HR 11336 Nera Grossmutter Berg ženka 24.07.2015. West Canmontana Abba Grossmut...
HR 11338 (BHR 1327) Jokasta slika ženka 19.05.2012. 1 A Kutul Viktorija Cro...
HR 11342 Domino Ispod Svetog Križa slika mužjak 22.08.2015. Amor Konda Ljupkov...
HR 11343 Dux Ispod Svetog Križa slika mužjak 22.08.2015. Amor Konda Ljupkov...
HR 11344 Dongo Ispod Svetog Križa slika mužjak 22.08.2015. Amor Konda Ljupkov...
HR 11345 Dodo Ispod Svetog Križa slika mužjak 22.08.2015. Amor Konda Ljupkov...
HR 11346 Dexter Ispod Svetog Križa slika mužjak 22.08.2015. A Amor Konda Ljupkov...
HR 11347 Dona Ispod Svetog Križa slika ženka 22.08.2015. Amor Konda Ljupkov...
HR 11348 Diva Ispod Svetog Križa slika ženka 22.08.2015. 1 A Amor Konda Ljupkov...
HR 11349 CH-HR Saga Hrvatska dika slika ženka više od trećine tijela 06.10.2015. 1 A Tori Kontesa Hrvat...
HR 11350 CH-HR, CH-G-HR, INT-CH Suki Hrvatska dika slika ženka više od trećine tijela 06.10.2015. A Tori Kontesa Hrvat...
HR 11351 Sansa Hrvatska dika ženka 06.10.2015. B Tori Kontesa Hrvat...
HR 11352 Sirius Hrvatska dika mužjak 06.10.2015. Tori Kontesa Hrvat...
HR 11353 Stanis Hrvatska dika slika mužjak 06.10.2015. Tori Kontesa Hrvat...
HR 11354 Spock Hrvatska dika slika mužjak 06.10.2015. A Tori Kontesa Hrvat...
HR 11355 Simpson Hrvatska dika mužjak 06.10.2015. A Tori Kontesa Hrvat...
HR 11356 Stark Hrvatska dika slika mužjak 06.10.2015. B/C Tori Kontesa Hrvat...
HR 11357 Gizmo Dalmatinski vrisak slika mužjak 25.09.2015. Archie Planin... Šiva
HR 11358 Grof Dalmatinski vrisak slika mužjak više od trećine tijela 25.09.2015. 1 A Archie Planin... Šiva
HR 11359 Gestapo Dalmatinski vrisak slika mužjak 25.09.2015. Archie Planin... Šiva
HR 11360 Guliver Dalmatinski vrisak slika mužjak 25.09.2015. Archie Planin... Šiva
HR 11361 Giani Dalmatinski vrisak slika mužjak 25.09.2015. Archie Planin... Šiva
HR 11363 Warior Boss-Tor slika mužjak 22.10.2015. Victor Boss-Tor Vita
HR 11364 JCH-SLO, CH-SLO,GR.CH-SLO Whisper Boss-Tor slika mužjak 22.10.2015. A Victor Boss-Tor Vita
HR 11365 Willy Boss-Tor slika mužjak 22.10.2015. Victor Boss-Tor Vita
HR 11366 Wild Boss-Tor slika mužjak 22.10.2015. Victor Boss-Tor Vita
HR 11367 Win Boss-Tor slika mužjak 22.10.2015. Victor Boss-Tor Vita
HR 11368 Wanna Boss-Tor slika ženka 22.10.2015. Victor Boss-Tor Vita
HR 11369 JCH-HR, CH-HR Wita Boss-Tor slika ženka 22.10.2015. 1 A Victor Boss-Tor Vita
HR 11370 Whitney Boss-Tor slika ženka 22.10.2015. Victor Boss-Tor Vita
HR 11371 Wida Boss-Tor slika ženka 22.10.2015. Victor Boss-Tor Vita
HR 11372 Wendy Boss-Tor slika ženka 22.10.2015. A Victor Boss-Tor Vita
HR 11373 Wasya Boss-Tor slika ženka 22.10.2015. Victor Boss-Tor Vita
HR 11374 Don Ljupkovi tornjaci slika mužjak manje od trećine tijela 30.01.2015. A Stam III od H... Jeny Ljupkovi...
HR 11375 Dik Ljupkovi tornjaci mužjak 30.01.2015. Stam III od H... Jeny Ljupkovi...
HR 11378 Doli Ljupkovi tornjaci ženka 30.01.2015. 1 A Stam III od H... Jeny Ljupkovi...
HR 11380 (BHR 00837) JCH-BIH Rolex mužjak 06.11.2015. 1 Attila Rama
HR 11382 Renne mužjak 06.11.2015. Attila Rama
HR 11386 Roza slika ženka 06.11.2015. 1 Attila Rama
HR 11393 Konan Boss-Tor slika mužjak 11.11.2015. Uragan Boss-Tor Panda Boss-Tor
HR 11394 Kevin Boss-Tor slika mužjak 11.11.2015. Uragan Boss-Tor Panda Boss-Tor

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 sljedeća ››