Lista pasa

5999 rezultata (1801-1850)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HUR 40265 Kiki King-Tor Croatia slika mužjak 29.12.1998. Tin Klara
HUR 40266 Konny King-Tor Croatia slika ženka manje od trećine tijela 29.12.1998. 2 A Tin Klara
HUR 40267 Aba ženka 14.04.1998. Lesi Luna
HUR 40268 Aca-Meda ženka 14.04.1998. 3 Lesi Luna
HUR 40269 Ada ženka 14.04.1998. 1 Lesi Luna
HUR 40270 Aci mužjak 14.04.1998. Lesi Luna
HUR 40271 Ami mužjak 14.04.1998. Lesi Luna
HUR 40272 (BHUR 21582) Amor Sambo mužjak 14.04.1998. 1 Lesi Luna
HUR 40273 As mužjak 14.04.1998. Lesi Luna
HUR 40274 Aurelia ??? All Petrina's ženka 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40275 Arthur ??? All Petrina's mužjak 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40276 Ch-HR. Amarilis Love All Petrina's slika ženka manje od trećine tijela 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40277 Archibald King All Petrina's slika mužjak manje od trećine tijela 15.01.1999. 1 D Car Bony-Tor Tina
HUR 40278 Al-Capone All Petrina's slika mužjak manje od trećine tijela 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40279 Arabella Missy All Petrina's slika ženka 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40280 Alice Green Star All Petrina's slika ženka manje od trećine tijela 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40281 Astarea Astorella All Petrina's slika ženka 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40282 Šargo mužjak 08.04.1998. Alka
HUR 40283 Šaro mužjak 12.05.1996. 1 Alka
HUR 40284 Garo mužjak Rex Alka
HUR 40285 (RM 467) Astor mužjak 10.08.1995. Murđo-Šarov Alka
HUR 40286 Nuša ženka 05.01.1991. Šargo Kuna (Rexa)
HUR 40287 (BHUR 20327) Belina ženka 10.09.1996. 2 Šarov Jana-Bela
HUR 40288 (JUR 20302) Jana-Bela ženka 08.04.1991. 2 Atos (Soko) Lola
HUR 40289 Bira ženka 08.04.1998. 1 Lasi-Rambo Belina
HUR 40290 (BHUR 20526) Dina-Cuna slika ženka 10.12.1997. 2 Loli-Gari Dona
HUR 40291 (BHUR 20529) Diva-Bubi ženka 10.12.1997. 6 Loli-Gari Dona
HUR 40292 Lisa ženka 1 Murđo-Šarov
HUR 40293 Moro mužjak 23.07.1994. Cer Bina
HUR 40294 Tori mužjak 01.01.1997.
HUR 40295 Šaro mužjak 05.01.1998.
HUR 40296 Đoni mužjak 1991.
HUR 40297 Šargo mužjak 03.04.1998.
HUR 40298 (BHUR 20337) Lana ženka 01.11.1997. 2 Murđo-Šarov Luna
HUR 40299 Dona ženka 1
HUR 40300 (RM 267) Ami (Šargo) mužjak 26.03.1991. 2 Rambo Mala
HUR 40301 (RM 525) Lesi mužjak 01.11.1997. Murđo-Šarov Luna
HUR 40302 (BHUR 20325) Lasi-Rambo mužjak 19.03.1997. 6 Begi-Kuki Sila
HUR 40303 (RM 526) Liso-Rej mužjak 01.11.1997. 1 Murđo-Šarov Luna
HUR 40304 (BHUR 20549 (RM 260)) Ari mužjak 17.12.1990. 5 Šargo Bela
HUR 40305 (BHUR 20525) Dren mužjak 10.12.1997. 3 Loli-Gari Dona
HUR 40306 Tara ženka Ami (Šargo)
HUR 40307 Medo mužjak
HUR 40308 Lesi mužjak Ami (Šargo) Luna
HUR 40309 Garov mužjak Ami (Šargo) Luna
HUR 40310 Lana ženka 2 Ami (Šargo) Luna
HUR 40311 (RM 268) As mužjak 26.03.1991. Rambo Mala
HUR 40312 Cer Makarski mužjak 23.03.1999. Šarov (Štam... Gara
HUR 40313 Car Makarski slika mužjak manje od trećine tijela 23.03.1999. Šarov (Štam... Gara
HUR 40314 Cvito Makarski slika mužjak manje od trećine tijela 23.03.1999. Šarov (Štam... Gara

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››