Lista pasa

6016 rezultata (2651-2700)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HUR 41117 Graziella All Petrina's ženka više od trećine tijela 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41118 Ginna Viba All Petrina's ženka plašt 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41119 Galla Viba All Petrina's ženka plašt 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41120 Goran Gordy All Petrina's slika mužjak manje od trećine tijela 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41121 Goranka Gorda All Petrina's ženka 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41122 Goran Gašpar All Petrina's mužjak 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41123 Gunna Lea All Petrina's ženka plašt 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41124 Gabriela All Petrina's ženka 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41125 Golda Rea All Petrina's ženka 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41126 Goran Gallileo All Petrina's mužjak 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41127 Gloria Gea All Petrina's slika ženka 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41128 Goran Casper All Petrina's mužjak 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41129 Favor Hrvatsko blago mužjak 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41130 Fausto Hrvatsko blago mužjak 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41131 Felix Hrvatsko blago mužjak manje od trećine tijela 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41132 Forma Hrvatsko blago ženka manje od trećine tijela 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41133 Fortuna Hrvatsko blago ženka 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41134 Fuga Hrvatsko blago ženka 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41135 Furia Hrvatsko blago ženka 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41136 Futura Hrvatsko blago ženka 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41137 Festina Hrvatsko blago slika ženka 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41138 As mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41139 At mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41140 Al mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41141 Ap mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41142 Aro mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41143 And mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41144 Alan mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41145 Anđa ženka 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41146 Anka ženka 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41147 Rei Zagrebački biseri mužjak plašt 15.04.2003. Sole Sokolov Astra
HUR 41148 Re Zagrebački biseri mužjak 15.04.2003. Sole Sokolov Astra
HUR 41149 Rori Zagrebački biseri mužjak 15.04.2003. Sole Sokolov Astra
HUR 41150 Rino Zagrebački biseri mužjak 15.04.2003. Sole Sokolov Astra
HUR 41151 Regoč Zagrebački biseri mužjak 15.04.2003. Sole Sokolov Astra
HUR 41152 Remi Zagrebački biseri mužjak 15.04.2003. E Sole Sokolov Astra
HUR 41153 Reno Zagrebački biseri mužjak 15.04.2003. Sole Sokolov Astra
HUR 41154 CHM-HR; CH-HR Raba Zagrebački biseri slika ženka plašt 15.04.2003. A Sole Sokolov Astra
HUR 41155 Rajna Zagrebački biseri ženka 15.04.2003. Sole Sokolov Astra
HUR 41156 Endik Dizdar mužjak 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41157 Endi Dizdar mužjak 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41158 Eri Dizdar mužjak 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41159 Ego Dizdar mužjak 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41160 Eki Dizdar mužjak 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41161 Ero Dizdar mužjak 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41162 Elma Dizdar ženka 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41163 Esa Dizdar ženka 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41164 Aron mužjak 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana
HUR 41165 Ajax mužjak 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana
HUR 41166 Ahil mužjak 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 sljedeća ››