Lista pasa

5919 rezultata (2601-2650)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HUR 41131 Felix Hrvatsko blago mužjak manje od trećine tijela 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41132 Forma Hrvatsko blago ženka manje od trećine tijela 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41133 Fortuna Hrvatsko blago ženka 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41134 Fuga Hrvatsko blago ženka 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41135 Furia Hrvatsko blago ženka 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41136 Futura Hrvatsko blago ženka 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41137 Festina Hrvatsko blago slika ženka 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41138 As mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41139 At mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41140 Al mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41141 Ap mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41142 Aro mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41143 And mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41144 Alan mužjak 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41145 Anđa ženka 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41146 Anka ženka 03.03.2003. Bingo Zagreba... Alka
HUR 41147 Rei Zagrebački biseri mužjak plašt 15.04.2003. Sole Sokolov Astra
HUR 41148 Re Zagrebački biseri mužjak 15.04.2003. Sole Sokolov Astra
HUR 41149 Rori Zagrebački biseri mužjak 15.04.2003. Sole Sokolov Astra
HUR 41150 Rino Zagrebački biseri mužjak 15.04.2003. Sole Sokolov Astra
HUR 41151 Regoč Zagrebački biseri mužjak 15.04.2003. Sole Sokolov Astra
HUR 41152 Remi Zagrebački biseri mužjak 15.04.2003. E Sole Sokolov Astra
HUR 41153 Reno Zagrebački biseri mužjak 15.04.2003. Sole Sokolov Astra
HUR 41154 CHM-HR; CH-HR Raba Zagrebački biseri slika ženka plašt 15.04.2003. A Sole Sokolov Astra
HUR 41155 Rajna Zagrebački biseri ženka 15.04.2003. Sole Sokolov Astra
HUR 41156 Endik Dizdar mužjak 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41157 Endi Dizdar mužjak 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41158 Eri Dizdar mužjak 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41159 Ego Dizdar mužjak 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41160 Eki Dizdar mužjak 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41161 Ero Dizdar mužjak 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41162 Elma Dizdar ženka 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41163 Esa Dizdar ženka 29.05.2003. Rex King-Tor ... Bornea
HUR 41164 Aron mužjak 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana
HUR 41165 Ajax mužjak 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana
HUR 41166 Ahil mužjak 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana
HUR 41167 Amor mužjak 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana
HUR 41168 Asko mužjak 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana
HUR 41169 Astra ženka 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana
HUR 41170 Ajka ženka 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana
HUR 41171 Aska ženka 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana
HUR 41172 Aria ženka 11.05.2003. Aga Zagrebačk... Laja
HUR 41173 Alma slika ženka manje od trećine tijela 11.05.2003. Aga Zagrebačk... Laja
HUR 41174 Arko mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebačk... Laja
HUR 41175 Aron slika mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebačk... Laja
HUR 41176 Agi mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebačk... Laja
HUR 41177 Alf mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebačk... Laja
HUR 41178 Aga mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebačk... Laja
HUR 41179 Apaš mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebačk... Laja
HUR 41180 Mirni Hrvatsko blago mužjak 22.06.2003. Tarzan od Tom... Ciba Makarska

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››