Lista pasa

5904 rezultata (3301-3350)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legalasortiraj silazno   HD   otac   majka 
HUR 41919 Devil Boss-Tor slika mužjak 01.12.2009. Schulz Gina
HR 11346 Dexter Ispod Svetog Križa slika mužjak 22.08.2015. A Amor Konda Ljupkov...
HUR 41917 Diablo-Zorro Boss-Tor slika mužjak 01.12.2009. Schulz Gina
CMKU/TO/51/18 Diablotin Zachariel Tor Bohemia slika mužjak 06.04.2018. Vulcan Boss-Tor Aphrodite smi...
HR 11464 Diamond Boss Tor slika mužjak 24.04.2016. Lemi Enigma Boss-Tor
HUR 40166 Dick King-Tor Croatia mužjak 25.07.1997. Bili Rina Sokolova
HR 11465 Diego Boss Tor slika mužjak 24.04.2016. A Lemi Enigma Boss-Tor
HR 11463 CH-BIH Diesel Boss Tor slika mužjak 24.04.2016. A Lemi Enigma Boss-Tor
BHRB 33551 Dik mužjak 20.07.2012. Aron Brika
HR 10052 Dik Bony-Tor mužjak 07.04.1997. Rabić Sokolova Bella-Astra B...
HUR 41462 Dik Cro U Can mužjak 28.02.2005. Bobi od Crne ... Beki Canis Mo...
HUR 41377 Dik King-Tor Croatia slika mužjak manje od trećine tijela 27.10.2004. Laki King-Tor... Rega King-Tor...
HR 11375 Dik Ljupkovi tornjaci mužjak 30.01.2015. Stam III od H... Jeny Ljupkovi...
HUR 41822 Dik Zlatna šapa slika mužjak više od trećine tijela 13.05.2008. A Soni Mila
RM 129 Dika ženka 26.04.1989. Šargo (Miki) Bara (Endži)
HR 10294 Dil slika mužjak manje od trećine tijela 18.04.2008. Art Zagrebačk... Anka King-Tor...
HUR 40549 Dil Zagrebački biseri mužjak 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 41824 Dila Zlatna šapa ženka 13.05.2008. Soni Mila
HR 11470 Dilemma Boss Tor slika ženka 24.04.2016. Lemi Enigma Boss-Tor
HUR 41916 Diler Boss-Tor slika mužjak 01.12.2009. Schulz Gina
HR 10371 Din Ljupkovi tornjaci mužjak 05.11.2008. Stam III od H... Zara
HUR 40246 Din Zagrebački biseri mužjak 11.12.1998. Aga Bamba Zagreba...
HUR 40548 Din Zagrebački biseri mužjak 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40469 Dina ženka 27.10.1999. Bili Rina
HR 10299 Dina slika ženka manje od trećine tijela 18.04.2008. Art Zagrebačk... Anka King-Tor...
HUR 41799 Dina ženka 10.12.2007. Ben Cvjetka Tor P...
HUR 41048 Dina iz srca Slavonije ženka 23.09.2002. Aga Zagrebačk... Astra Piasevoli
HR 11122 Dina od Gavranovića ženka 10.01.2014. Miško Cro U Can Vila Dalmatin...
HUR 40253 Dina Zagrebački biseri slika ženka manje od trećine tijela 11.12.1998. A Aga Bamba Zagreba...
HUR 41827 Dina Zlatna šapa ženka 13.05.2008. Soni Mila
BHRB 23657 Dinga slika ženka manje od trećine tijela 24.03.2010. Roni Djinga IV od ...
BHR 549 Dingo mužjak 28.02.1998. Begi-Kuki Noa-Žutača
BHR 688 Dingo mužjak 15.09.2007. Šaro Šara
BHR-20124 Dingo slika mužjak manje od trećine tijela 04.02.2010. Sofo Dea
HUR 40165 Dingo King-Tor Croatia mužjak 25.07.1997. Bili Rina Sokolova
HUR 41376 Dingo King-Tor Croatia mužjak 27.10.2004. Laki King-Tor... Rega King-Tor...
HR 10370 Dingo Ljupkovi tornjaci mužjak 05.11.2008. Stam III od H... Zara
BHRB 23387 Dini mužjak 28.09.2008. Sibir Etna
HUR 40919 (BHUR 20827) Dino mužjak 19.10.2001. Kondor King-T... Cea
HUR 41012 Dino mužjak 18.05.2002. Laki King-Tor... Burina
HUR 41504 Dino Tor Podravski dragulji mužjak manje od trećine tijela 28.04.2005. Laki King-Tor... Beba
HR 11644 Dionis Planinski vitez slika mužjak 18.04.2017. Lange Beladona Plan...
HR 11467 Dior Boss Tor slika mužjak 24.04.2016. Lemi Enigma Boss-Tor
HUR 40250 Dir Zagrebački biseri mužjak 11.12.1998. Aga Bamba Zagreba...
HUR 40550 Dir Zagrebački biseri mužjak 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40248 Dit Zagrebački biseri mužjak 11.12.1998. Aga Bamba Zagreba...
HR 10376 Dita Ljupkovi tornjaci slika ženka manje od trećine tijela 05.11.2008. Stam III od H... Zara
HR 11056 Dita Tornjaci Mišić ženka 24.09.2013. Artur Ljupkov... Chiquita Ljup...
HUR 40553 Dita Zagrebački biseri ženka 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40669 Div mužjak 24.10.2000. Miki Gara

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››