Lista pasa

5904 rezultata (5451-5500)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
HR 11720 Ulix All-Petrina's slika mužjak 04.12.2017. Lange Nicole Boss-Tor
HR 11721 Ucass All-Petrina's mužjak 04.12.2017. Lange Nicole Boss-Tor
HR 11722 Urienn All-Petrina's mužjak 04.12.2017. Lange Nicole Boss-Tor
HR 11723 Umelie All-Petrina's slika ženka 04.12.2017. Lange Nicole Boss-Tor
HR 11732 Elza Ispod Svetog Križa slika ženka manje od trećine tijela 30.12.2017. Tops Daisy Ljupkov...
HR 11733 Esmeralda Ispod Svetog Križa slika ženka manje od trećine tijela 30.12.2017. Tops Daisy Ljupkov...
HR 11734 Erika Ispod Svetog Križa slika ženka više od trećine tijela 30.12.2017. Tops Daisy Ljupkov...
HR 11735 Estera Ispod Svetog Križa slika ženka više od trećine tijela 30.12.2017. Tops Daisy Ljupkov...
HR 11725 Frutek Ispod Svetog Križa mužjak 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11726 Feral Ispod Svetog Križa mužjak 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11727 Flavio Ispod Svetog Križa slika mužjak 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11728 Februar Ispod Svetog Križa mužjak 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11729 Frula Ispod Svetog Križa ženka 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11730 Fritula Ispod Svetog Križa ženka 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11749 Felix Ljupkovi tornjaci mužjak 08.03.2018. Derby Ljupkov... Jeny Ljupkovi...
HR 11738 Faraon Boss-tor mužjak 14.03.2018. Kedon Boss-Tor Bonita Boss-Tor
HR 11739 Face Boss-tor mužjak 14.03.2018. Kedon Boss-Tor Bonita Boss-Tor
HR 11740 Felix Boss-tor mužjak 14.03.2018. Kedon Boss-Tor Bonita Boss-Tor
HR 11741 Ferix Boss-tor mužjak 14.03.2018. Kedon Boss-Tor Bonita Boss-Tor
HR 11742 Flash Boss-tor mužjak 14.03.2018. Kedon Boss-Tor Bonita Boss-Tor
HR 11743 Florida Boss-tor ženka 14.03.2018. Kedon Boss-Tor Bonita Boss-Tor
HR 11744 Fiona Boss-tor 14.03.2018. Kedon Boss-Tor Bonita Boss-Tor
HR 11745 Frida Boss-tor ženka 14.03.2018. Kedon Boss-Tor Bonita Boss-Tor
HR 11746 Fortuna Boss-tor ženka 14.03.2018. Kedon Boss-Tor Bonita Boss-Tor
HR 11747 Flora Boss-tor ženka 14.03.2018. Kedon Boss-Tor Bonita Boss-Tor
HR 11748 Fantasy Boss-tor ženka manje od trećine tijela 14.03.2018. B Kedon Boss-Tor Bonita Boss-Tor
HR 11754 Nox Dalmatinski vrisak slika mužjak 17.03.2018. Lange Utaja
HR 11755 (CMKU/TO/59/18) Nubian Dalmatinski vrisak slika mužjak 17.03.2018. Lange Utaja
HR 11756 Nimbo Dalmatinski vrisak slika 17.03.2018. Lange Utaja
HR 11757 Navigo Dalmatinski vrisak slika mužjak 17.03.2018. Lange Utaja
HR 11758 Nada Dalmatinski vrisak slika ženka 17.03.2018. Lange Utaja
HR 11759 Nora Dalmatinski vrisak slika ženka više od trećine tijela 17.03.2018. A/A Lange Utaja
CMKU/TO/55/18 Dabbahu Adoré Tor Bohemia slika ženka 06.04.2018. Vulcan Boss-Tor Aphrodite smi...
CMKU/TO/55/18 Dabbayra Zareen Tor Bohemia slika ženka 06.04.2018. Vulcan Boss-Tor Aphrodite smi...
CMKU/TO/56/18 Dakhana Niobe Tor Bohemia slika ženka 06.04.2018. Vulcan Boss-Tor Aphrodite smi...
CMKU/TO/57/18 Dalafilla Polaris Tor Bohemia slika ženka 06.04.2018. Vulcan Boss-Tor Aphrodite smi...
CMKU/TO/50/18 Deccan D´Arny Tor Bohemia slika mužjak 06.04.2018. Vulcan Boss-Tor Aphrodite smi...
CMKU/TO/51/18 Diablotin Zachariel Tor Bohemia slika mužjak 06.04.2018. Vulcan Boss-Tor Aphrodite smi...
CMKU/TO/52/18 Dofen of Awash Tor Bohemia slika mužjak 06.04.2018. Vulcan Boss-Tor Aphrodite smi...
CMKU/TO/53/18 Durango Volcano Tor Bohemia slika mužjak 06.04.2018. Vulcan Boss-Tor Aphrodite smi...
CMKU/TO/58/18 Duwayrah WitchieJinx Tor Bohemia slika ženka 06.04.2018. Vulcan Boss-Tor Aphrodite smi...
HR 11760 JCH-HR Reful Vala Liburna slika mužjak plašt 06.04.2018. A Rik Istra Vala Li...
HR 11761 (CMKU/TO/60/18) Rujan Vala Liburna slika mužjak više od trećine tijela 06.04.2018. Rik Istra Vala Li...
HR 11762 JCH-HR Ruta Vala Liburna slika ženka više od trećine tijela 06.04.2018. A Rik Istra Vala Li...
HR 11763 (CMKU/TO/61/18) Runa Vala Liburna slika ženka više od trećine tijela 06.04.2018. Rik Istra Vala Li...
HR 11768 Ian Boss-Tor mužjak 21.04.2018. Boss Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11769 JCH-HR Ice Boss-Tor mužjak manje od trećine tijela 21.04.2018. B Boss Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11770 Indy Boss-Tor ženka 21.04.2018. A Boss Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11771 Inna Boss-Tor ženka 21.04.2018. Boss Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11772 Isabel Boss-Tor ženka 21.04.2018. Boss Boss-Tor Janet Boss-Tor

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››