Lista pasa

5919 rezultata (601-650)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
RM 536 As mužjak 15.01.1998. Begi-Kuki Bina
BHUR 21054 Rambo mužjak 03.02.1998. Ari Kobra
BHUR 20537 (RM 543) Bari mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 542 Begi mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 544 Ben mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 548 Beta ženka 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 546 Bina ženka 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
BHUR 20596 (RM 547) Bona ženka 15.02.1998. 1 Begi-Kuki Beta-Cura
RM 545 Bond mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 540 Boni mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 541 Bor mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
BHR 549 Dingo mužjak 28.02.1998. Begi-Kuki Noa-Žutača
BHUR 20536 (BHR 550) Dona ženka 28.02.1998. 7 Begi-Kuki Noa-Žutača
HUR 40205 Eni Bony-Tor ženka 02.03.1998. Aga Bonita
HUR 40206 Emily Bony-Tor slika ženka manje od trećine tijela 02.03.1998. Aga Bonita
HUR 40207 CH-HR Ebony Bony-Tor slika ženka plašt 02.03.1998. 1 A Aga Bonita
HUR 40208 Elba Bony-Tor ženka 02.03.1998. Aga Bonita
HUR 40209 Elizabet Bony-Tor ženka 02.03.1998. Aga Bonita
HUR 40210 Erol Bony-Tor mužjak 02.03.1998. Aga Bonita
HUR 40211 Eros Bony-Tor mužjak plašt 02.03.1998. C Aga Bonita
HUR 40212 Estelle Bony-Tor ženka 02.03.1998. Aga Bonita
HUR 40213 Erik Bony-Tor mužjak 02.03.1998. Aga Bonita
HUR 40199 Eron King-Tor Croatia mužjak 05.03.1998. 2 A Boni Rina Sokolova
HUR 40200 Ella King-Tor Croatia ženka više od trećine tijela 05.03.1998. 4 Boni Rina Sokolova
HUR 40201 Etna King-Tor Croatia ženka 05.03.1998. Boni Rina Sokolova
HUR 40202 Ena King-Tor Croatia ženka 05.03.1998. 1 C Boni Rina Sokolova
HUR 40203 Ema King-Tor Croatia ženka 05.03.1998. D Boni Rina Sokolova
RM 559 Alta-Šara ženka 22.03.1998. 1 Atos (Brundo) Šara
RM 560 Arna-Brunda ženka 22.03.1998. 5 Atos (Brundo) Šara
RM 561 Aska ženka 22.03.1998. Atos (Brundo) Šara
RM 558 Asker mužjak 22.03.1998. Atos (Brundo) Šara
HUR 40297 Šargo mužjak 03.04.1998.
RM 570 Bara ženka 08.04.1998. Lasi-Rambo Belina
RM 569 Bina ženka 08.04.1998. Lasi-Rambo Belina
RM 571 Bona ženka 08.04.1998. Lasi-Rambo Belina
BHUR 20521 (RM 568) Boni mužjak 08.04.1998. 1 Lasi-Rambo Belina
HUR 40282 Šargo mužjak 08.04.1998. Alka
HUR 40289 Bira ženka 08.04.1998. 1 Lasi-Rambo Belina
HUR 40267 Aba ženka 14.04.1998. Lesi Luna
HUR 40268 Aca-Meda ženka 14.04.1998. 3 Lesi Luna
HUR 40269 Ada ženka 14.04.1998. 1 Lesi Luna
HUR 40270 Aci mužjak 14.04.1998. Lesi Luna
HUR 40271 Ami mužjak 14.04.1998. Lesi Luna
HUR 40272 (BHUR 21582) Amor Sambo mužjak 14.04.1998. 1 Lesi Luna
HUR 40273 As mužjak 14.04.1998. Lesi Luna
BHUR 20560 Aba ženka 30.04.1998. Ari Sila
BHUR 20558 Amor mužjak 30.04.1998. Ari Sila
BHUR 20557 Aramis mužjak 30.04.1998. Ari Sila
BHUR 20559 Argo mužjak 30.04.1998. Ari Sila
BHUR 20556 Atos mužjak 30.04.1998. Ari Sila

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››