Lista pasa

5999 rezultata (1151-1200)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majkasortiraj uzlazno 
HUR 41086 Aldo mužjak manje od trećine tijela 08.11.2002. Rex King-Tor ... Belka
HUR 41088 Alf mužjak više od trećine tijela 08.11.2002. Rex King-Tor ... Belka
HUR 41093 Alfa ženka manje od trećine tijela 08.11.2002. Rex King-Tor ... Belka
HUR 41092 Alma ženka više od trećine tijela 08.11.2002. Rex King-Tor ... Belka
HUR 41090 Alpa ženka 08.11.2002. Rex King-Tor ... Belka
HUR 41089 Ambra ženka 08.11.2002. Rex King-Tor ... Belka
HUR 41087 Amor mužjak manje od trećine tijela 08.11.2002. Rex King-Tor ... Belka
HUR 41084 Aron slika mužjak plašt 08.11.2002. 1 Rex King-Tor ... Belka
HUR 41091 Azra slika ženka više od trećine tijela 08.11.2002. 1 E Rex King-Tor ... Belka
HUR 42053 CH-HR Beba slika ženka manje od trećine tijela 18.11.2003. 4 D Rex King-Tor ... Belka
HUR 42047 Ben mužjak plašt 18.11.2003. Rex King-Tor ... Belka
HUR 42046 Bin mužjak manje od trećine tijela 18.11.2003. Rex King-Tor ... Belka
HUR 42050 Blek mužjak plašt 18.11.2003. Rex King-Tor ... Belka
HUR 42048 Bobi mužjak plašt 18.11.2003. Rex King-Tor ... Belka
HUR 42051 Brenda ženka plašt 18.11.2003. 1 A Rex King-Tor ... Belka
HUR 42052 Bucka ženka plašt 18.11.2003. Rex King-Tor ... Belka
HUR 42049 Buco mužjak više od trećine tijela 18.11.2003. Rex King-Tor ... Belka
HUR 41329 Car Tor Podravski dragulji slika mužjak plašt 11.08.2004. Rex King-Tor ... Belka
HUR 41331 Cedar Tor Podravski dragulji mužjak plašt 11.08.2004. Rex King-Tor ... Belka
HUR 41333 Celia Tor Podravski dragulji ženka plašt 11.08.2004. Rex King-Tor ... Belka
HUR 41332 Ceni Tor Podravski dragulji mužjak plašt 11.08.2004. Rex King-Tor ... Belka
HUR 41330 Cezar Tor Podravski dragulji slika mužjak više od trećine tijela 11.08.2004. Rex King-Tor ... Belka
HUR 41334 Cvjetka Tor Podravski dragulji slika ženka plašt 11.08.2004. 1 A Rex King-Tor ... Belka
HUR 41562 Edy Tor Podravski dragulji mužjak 30.10.2005. Ben Belka
HUR 41564 Eko Tor Podravski dragulji mužjak plašt 30.10.2005. Ben Belka
HUR 41563 Eldo Tor Podravski dragulji mužjak manje od trećine tijela 30.10.2005. Ben Belka
HUR 41565 Etor Tor Podravski dragulji slika mužjak plašt 30.10.2005. Ben Belka
HUR 41566 Eva Tor Podravski dragulji ženka plašt 30.10.2005. Ben Belka
BHR 0000568 Kika Plehanska ženka 03.03.2009. 1 Doki Plehan Bella
BHR 1960 Rega od Borove glave slika ženka 11.04.2014. Rundo Bella
BHR 1961 Rosa od Borove glave ženka 11.04.2014. Rundo Bella
BHR 1959 Runda od Borove glave ženka 11.04.2014. Rundo Bella
BHR 1958 Rundo od Borove glave slika mužjak manje od trećine tijela 11.04.2014. 1 A Rundo Bella
HR 10048 Dandy Bony-Tor mužjak 07.04.1997. Rabić Sokolova Bella-Astra B...
HR 10052 Dik Bony-Tor mužjak 07.04.1997. Rabić Sokolova Bella-Astra B...
HR 10051 Dolly Bony-Tor slika ženka 07.04.1997. 1 Rabić Sokolova Bella-Astra B...
HR 10046 Don Bony-Tor mužjak 07.04.1997. Rabić Sokolova Bella-Astra B...
HR 10049 Duke Bony-Tor mužjak 07.04.1997. Rabić Sokolova Bella-Astra B...
HR 10047 Dutch Bony-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 07.04.1997. 2 A Rabić Sokolova Bella-Astra B...
HUR 40628 Felicity ženka 14.08.2000. Bingo Zagreba... Bella-Astra B...
RM 86 Aga mužjak 30.10.1988. Šargo (Bugi) Bena
RM 88 Anabela ženka 30.10.1988. Šargo (Bugi) Bena
RM 89 Anita ženka 30.10.1988. Šargo (Bugi) Bena
RM 87 Ara ženka 30.10.1988. Šargo (Bugi) Bena
RM 90 Aria ženka 30.10.1988. Šargo (Bugi) Bena
RM 85 Aron mužjak 30.10.1988. Šargo (Bugi) Bena
RM 91 Astra ženka 30.10.1988. Šargo (Bugi) Bena
BHRB 22704 Bond mužjak 15.01.2007. Ando-Medo Bena
JUR 20282 Murđo-Šarov mužjak 01.06.1991. 4 Šargo (Bugi) Bena
RM 133 Rafo mužjak 02.07.1989. Šargo (Bugi) Bena

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››