Lista pasa

5904 rezultata (1601-1650)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majkasortiraj uzlazno 
HR 10819 Flora Grossmutter Berg slika ženka manje od trećine tijela 14.09.2011. Lun Cro U Can Brenda Grossm...
BHRB 33550 Dak - Medo slika mužjak manje od trećine tijela 20.07.2012. Aron Brika
BHRB 33549 Deni - Kodi slika mužjak manje od trećine tijela 20.07.2012. Aron Brika
BHRB 33551 Dik mužjak 20.07.2012. Aron Brika
HUR 40329 Bajka ženka 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40323 Bar mužjak 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40705 Beg mužjak 06.12.2000. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40706 Bela ženka 06.12.2000. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40324 Ber mužjak 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40327 Bina ženka 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40707 Bina ženka 06.12.2000. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40322 Bir mužjak 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40703 Bleki mužjak 06.12.2000. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40325 Bor mužjak 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40704 Brik mužjak 06.12.2000. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40702 Brzi mužjak 06.12.2000. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40328 Buna ženka 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40326 Bur mužjak 22.01.1999. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 40701 Buro mužjak 06.12.2000. Dutch Bony-Tor Brina
BHR 20118 Mike od Haračića slika mužjak manje od trećine tijela 17.01.2010. Ungo III od H... Brina Boss Tor
BHR 20120 Monalita od Haračića slika ženka manje od trećine tijela 17.01.2010. Ungo III od H... Brina Boss Tor
BHR 20119 Mrga od Haračića slika mužjak manje od trećine tijela 17.01.2010. Ungo III od H... Brina Boss Tor
BHR 20121 Munja od Haračića slika ženka manje od trećine tijela 17.01.2010. Ungo III od H... Brina Boss Tor
HUR 40110 Aba ženka 12.05.1996. Saša Brita
HUR 40111 Arka ženka 12.05.1996. Saša Brita
HUR 40538 Barbi ženka 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40531 Bari mužjak 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40536 Bella ženka 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40533 Bero mužjak 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40534 Berta ženka 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40535 Beta ženka 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40539 Boni ženka 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40540 Bora ženka 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40532 Borna mužjak 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40537 Buga ženka 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40218 Bam Zagrebački biseri slika mužjak više od trećine tijela 24.06.1998. 1 Aga Brita Bony-Tor
HUR 40221 Bea Zagrebački biseri ženka 24.06.1998. Aga Brita Bony-Tor
HUR 40217 Bim Zagrebački biseri mužjak 24.06.1998. Aga Brita Bony-Tor
HUR 40216 Bo Zagrebački biseri mužjak 24.06.1998. Aga Brita Bony-Tor
HUR 40220 Boa Zagrebački biseri ženka 24.06.1998. A Aga Brita Bony-Tor
HUR 40219 Bom Zagrebački biseri mužjak 24.06.1998. Aga Brita Bony-Tor
HUR 40551 Del Zagrebački biseri mužjak 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40549 Dil Zagrebački biseri mužjak 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40548 Din Zagrebački biseri mužjak 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40550 Dir Zagrebački biseri mužjak 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40553 Dita Zagrebački biseri ženka 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40547 Don Zagrebački biseri mužjak 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40552 Dona Zagrebački biseri ženka 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
BHR 704 Roki mužjak 15.07.2006. Aga Brnja
BHR 705 Roni mužjak 15.07.2006. Aga Brnja

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››