Lista pasa

5999 rezultata (1951-2000)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majkasortiraj uzlazno 
HUR 41242 Sila Hrvatsko blago ženka 04.01.2004. Bobi Ciba Makarska
HUR 41244 Simpa Hrvatsko blago ženka 04.01.2004. Bobi Ciba Makarska
HUR 41240 Sumo Hrvatsko blago mužjak 04.01.2004. Bobi Ciba Makarska
HR 10218 Antimon slika mužjak manje od trećine tijela 06.07.2007. Tarzan od Tom... Cica Cro U Can
BHRB 22514 Mikica slika ženka 1 Šarov od Tom... Ciga
HR 11672 JCH-HR, JCH-PL, JCH-RS, CH-HR Edgar slika mužjak manje od trećine tijela 29.07.2017. 1 A Victor Boss-Tor Cim
HR 11677 Ellena slika ženka manje od trećine tijela 29.07.2017. Victor Boss-Tor Cim
HR 11670 Erick mužjak 29.07.2017. Victor Boss-Tor Cim
HR 11675 Extasy ženka 29.07.2017. Victor Boss-Tor Cim
HUR 41635 Tea slika ženka više od trećine tijela 17.03.2005. 1 A Lujs King-Tor... Cimbelina All...
HUR 41636 Tibi slika mužjak više od trećine tijela 17.03.2005. E1 Lujs King-Tor... Cimbelina All...
BHR 2450 Roki slika mužjak više od trećine tijela 22.06.2018. Tribo Cita - Rada
BHRB 0000412 Šara ženka 30.08.2005. 1 Šarov Citra Hrvatsk...
HR 10654 Gala Ljupkovi tornjaci ženka 29.07.2010. Stam III od H... Clementine Lj...
HR 10651 Gross Ljupkovi tornjaci slika mužjak manje od trećine tijela 29.07.2010. Stam III od H... Clementine Lj...
HR 10543 Reta Ljupkovi tornjaci slika ženka manje od trećine tijela 28.11.2009. 2 C Lando Ljupkov... Clementine Lj...
HR 10536 Rik Ljupkovi tornjaci slika mužjak manje od trećine tijela 28.11.2009. Lando Ljupkov... Clementine Lj...
HR 10541 Rika Ljupkovi tornjaci slika ženka 28.11.2009. Lando Ljupkov... Clementine Lj...
HR 10540 Rona Ljupkovi tornjaci slika ženka 28.11.2009. Lando Ljupkov... Clementine Lj...
BHR 20026 Cezar IV od Haračića slika mužjak manje od trećine tijela 28.09.2008. Faraon Coly od Hara...
BHR 20028 Coly IV od Haračića slika ženka 28.09.2008. Faraon Coly od Hara...
BHR 20027 Condor IV od Haračića slika mužjak 28.09.2008. 2 Faraon Coly od Hara...
BHR 23689 Naia od Haračića ženka 19.04.2010. Zulu Coly od Hara...
BHR 23685 Nando od Haračića mužjak 19.04.2010. Zulu Coly od Hara...
BHR 23688 Negra od Haračića ženka 19.04.2010. Zulu Coly od Hara...
BHR 23686 Neron od Haračića mužjak 19.04.2010. Zulu Coly od Hara...
BHR 23691 Nika od Haračića ženka 19.04.2010. Zulu Coly od Hara...
BHR 23690 Nikita od Haračića ženka 19.04.2010. Zulu Coly od Hara...
BHR 23687 Noa IV od Haračića ženka 19.04.2010. 1 Zulu Coly od Hara...
BHR 23843 Roki Junior od Haračića mužjak 26.03.2011. 1 Roni Coly od Hara...
BHRB 20282 Salyu III od Haračića ženka 24.12.2006. Rik Tornjaci Coly od Hara...
HR 10150 CHM-HR, CH-HR Stam III od Haračića slika mužjak 24.12.2006. 8 A Rik Tornjaci Coly od Hara...
BHR 20003 Vona III od Haračića slika ženka 08.09.2007. 2 Faraon Coly od Hara...
BHR 20000 Vondo III od Haračića mužjak 08.09.2007. Faraon Coly od Hara...
HR 10676 Dak Grossmutter Berg slika mužjak manje od trećine tijela 30.10.2010. Lun Cro U Can Cora Grossmut...
HR 10675 Don Grossmutter Berg slika mužjak manje od trećine tijela 30.10.2010. A Lun Cro U Can Cora Grossmut...
HR 10677 Dona Grossmutter Berg slika ženka manje od trećine tijela 30.10.2010. Lun Cro U Can Cora Grossmut...
HR 10913 Gama Grossmutter Berg slika ženka 10.05.2012. Lun Cro U Can Cora Grossmut...
HR 10910 Gandi Grossmutter Berg slika mužjak 10.05.2012. Lun Cro U Can Cora Grossmut...
HR 10912 Gero Grossmutter Berg slika mužjak 10.05.2012. Lun Cro U Can Cora Grossmut...
HR 10906 Geronimo Grossmutter Berg slika mužjak 10.05.2012. Lun Cro U Can Cora Grossmut...
HR 10911 Gorbi Grossmutter Berg slika mužjak 10.05.2012. Lun Cro U Can Cora Grossmut...
HR 10907 Grivo Grossmutter Berg slika mužjak 10.05.2012. Lun Cro U Can Cora Grossmut...
HR 10908 Grom Grossmutter Berg slika mužjak 10.05.2012. Lun Cro U Can Cora Grossmut...
HR 10909 Gusar Grossmutter Berg slika mužjak manje od trećine tijela 10.05.2012. Lun Cro U Can Cora Grossmut...
BHR 233 Gara ženka 28.06.2003. Tarzan od Tom... Crna Ramska
BHR 230 Garo slika mužjak plašt 28.06.2003. Tarzan od Tom... Crna Ramska
BHR 236 Garuša ženka 28.06.2003. Tarzan od Tom... Crna Ramska
BHR 237 Goca od Crne Ramske ženka 28.06.2003. 1 Tarzan od Tom... Crna Ramska
HUR 41584 (BHR 238) Golubica slika ženka plašt 28.06.2003. 3 A Tarzan od Tom... Crna Ramska

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››