Lista pasa

5998 rezultata (2251-2300)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majkasortiraj uzlazno 
HUR 40476 Bohemian Rhapsody All Petrina's slika ženka manje od trećine tijela 31.10.1999. 1 A Bigo Dolly King-To...
HUR 40471 Bonadea All Petrina's slika ženka plašt 31.10.1999. Bigo Dolly King-To...
HUR 40474 Born to Win All-Petrina's slika mužjak manje od trećine tijela 31.10.1999. 2 A Bigo Dolly King-To...
HUR 40730 Candy Felicity All Petrina's ženka 17.03.2001. Archibald Kin... Dolly King-To...
HUR 40729 Caprice Carisma All-Petrina's slika ženka 17.03.2001. A Archibald Kin... Dolly King-To...
HUR 40725 Captain CarArchy All Petrina's mužjak 17.03.2001. Archibald Kin... Dolly King-To...
HUR 40727 Castor Carusso All Petrina's slika mužjak 17.03.2001. Archibald Kin... Dolly King-To...
HUR 40731 Chakka All Petrina's slika mužjak 17.03.2001. Archibald Kin... Dolly King-To...
HUR 40733 Chandor Archibald All Petrina's slika mužjak više od trećine tijela 17.03.2001. Archibald Kin... Dolly King-To...
HUR 40724 Cicibela All Petrina's ženka 17.03.2001. Archibald Kin... Dolly King-To...
HUR 40726 Cimbelina All Petrina's slika ženka više od trećine tijela 17.03.2001. 1 Archibald Kin... Dolly King-To...
HUR 40728 Cinderella All Petrina's ženka 17.03.2001. Archibald Kin... Dolly King-To...
HUR 40734 Coco-Chokko All Petrina's ženka 17.03.2001. Archibald Kin... Dolly King-To...
HUR 40732 Countess Dora All Petrina's slika ženka 17.03.2001. Archibald Kin... Dolly King-To...
HUR 41124 Gabriela All Petrina's ženka 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41119 Galla Viba All Petrina's ženka plašt 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41118 Ginna Viba All Petrina's ženka plašt 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41127 Gloria Gea All Petrina's slika ženka 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41125 Golda Rea All Petrina's ženka 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41128 Goran Casper All Petrina's mužjak 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41126 Goran Gallileo All Petrina's mužjak 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41122 Goran Gašpar All Petrina's mužjak 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41116 Goran Goliath All Petrina's slika mužjak plašt 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41120 Goran Gordy All Petrina's slika mužjak manje od trećine tijela 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41121 Goranka Gorda All Petrina's ženka 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41117 Graziella All Petrina's ženka više od trećine tijela 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 41123 Gunna Lea All Petrina's ženka plašt 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
BHUR 20715 Aba ženka 26.12.2000. Dark-Šarov Dona
RM 193 Ada ženka 06.07.1990. Soko Dona
BHUR 20718 Ada ženka 26.12.2000. Dark-Šarov Dona
BHUR 20855 Aja ženka 18.04.2003. Bleki Dona
RM 192 Aki mužjak 06.07.1990. Soko Dona
BHUR 20992 Alex mužjak 22.05.1999. Šargo Dona
BHUR 20714 Alf mužjak 26.12.2000. Dark-Šarov Dona
BHUR 20716 Alfa ženka 26.12.2000. 3 Dark-Šarov Dona
RM 189 Amor mužjak 06.07.1990. Soko Dona
BHUR 20812 Anabela ženka 17.07.2002. Ceki Dona
HUR 40511 Ara ženka 05.01.2000. Dren Dona
BHUR 20991 Argo-Šargo mužjak 22.05.1999. Šargo Dona
BHUR 21129 Arijel mužjak 25.12.2001. Šargo Dona
BHUR 21127 Arko mužjak 25.12.2001. Šargo Dona
HUR 40512 Arna ženka 05.01.2000. Dren Dona
HUR 40510 Arni mužjak 05.01.2000. Dren Dona
RM 191 Aron mužjak 06.07.1990. Soko Dona
BHUR 20712 Aron mužjak 26.12.2000. Dark-Šarov Dona
BHUR 20854 Aron mužjak 18.04.2003. Bleki Dona
BHUR 20994 Aron mužjak 22.05.1999. Šargo Dona
JUR 100047 (BPP 00021) Aska ženka 31.12.1996. 3 Dag Dona
BHRB 30842 Aska ženka 12.04.1996. 1 Dag Dona
BHRB 23333 Asta ženka 04.11.2008. Beki Sokolov Dona

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››