Lista pasa

5919 rezultata (2651-2700)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majkasortiraj uzlazno 
HR 10339 CHM-HR, CH-HR Bena Boss Tor slika ženka više od trećine tijela 05.09.2008. 2 A Gord Zagrebač... Gala
RM 290 Beni mužjak 20.03.1991. Rambo Gala
HR 10341 Bia Boss Tor slika ženka 05.09.2008. Gord Zagrebač... Gala
RM 297 Biba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 298 Binjo mužjak 20.03.1991. Rambo Gala
RM 295 Bira ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 294 Boba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
HR 10333 Bos Boss Tor slika mužjak više od trećine tijela 05.09.2008. 1 Gord Zagrebač... Gala
HR 10337 (BHR 21030) Brina Boss Tor slika ženka više od trećine tijela 05.09.2008. 1 C Gord Zagrebač... Gala
HR 10335 Brita Boss Tor slika ženka 05.09.2008. Gord Zagrebač... Gala
RM 293 Buba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
HR 10334 Bull Boss Tor slika mužjak 05.09.2008. Gord Zagrebač... Gala
HR 10822 Paco Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 30.10.2011. Armani Boss Tor Gala
HR 10826 Pamela Boss-Tor slika ženka plašt 30.10.2011. Armani Boss Tor Gala
HR 10821 Pancho Boss-Tor slika mužjak plašt 30.10.2011. A Armani Boss Tor Gala
HR 10828 Ch-HR Panda Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 30.10.2011. 3 A Armani Boss Tor Gala
HR 10827 JCH-HU Paula Boss-Tor slika ženka plašt 30.10.2011. Armani Boss Tor Gala
HR 10825 Pepitta Boss-Tor slika ženka plašt 30.10.2011. Armani Boss Tor Gala
HR 10824 Perla Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 30.10.2011. Armani Boss Tor Gala
HR 10823 Pongo Boss-Tor slika mužjak više od trećine tijela 30.10.2011. Armani Boss Tor Gala
HR 10820 Princ Boss-Tor slika mužjak više od trećine tijela 30.10.2011. Armani Boss Tor Gala
HR 10606 Zana Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 28.04.2010. Lemi Gala
HR 10607 Zelma Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 28.04.2010. 1 C Lemi Gala
HR 10603 Zeuss Boss-Tor slika mužjak plašt 28.04.2010. Lemi Gala
HR 10605 Zina Boss-Tor slika ženka plašt 28.04.2010. Lemi Gala
HR 10608 Zolla Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 28.04.2010. B/E Lemi Gala
HR 10602 Zoltan Boss-Tor slika mužjak plašt 28.04.2010. Lemi Gala
HR 10604 Zorro Boss-Tor slika mužjak plašt 28.04.2010. Lemi Gala
HR 11179 Ulika Hrvatska dika ženka manje od trećine tijela 23.05.2014. E2 Attila Galateja Hrva...
HR 10934 (FI40905/14) Zeb Hrvatska dika slika mužjak 05.07.2012. 1 Lord Galina Hrvats...
HR 10936 Ziba Hrvatska dika ženka 05.07.2012. Lord Galina Hrvats...
HR 10935 CH-HR, CH-G-HR Zub Hrvatska dika slika mužjak 05.07.2012. A/B Lord Galina Hrvats...
BHR 1017 Ceca slika ženka manje od trećine tijela 29.03.2010. Doki Plehan Gama
BHR 1018 Cica slika ženka manje od trećine tijela 29.03.2010. Doki Plehan Gama
BHRB 910 Lux slika mužjak više od trećine tijela 18.08.2009. Doki Plehan Gama
BHRB 22249 Bona ženka 1 Bobi Gara
HUR 40313 Car Makarski slika mužjak manje od trećine tijela 23.03.1999. Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40319 (BHR 21316) Cela Makarska ženka 23.03.1999. 2 Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40312 Cer Makarski mužjak 23.03.1999. Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40316 Cera Makarska ženka 23.03.1999. Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40315 (BHR B 20865) CHM BiH Cezar Makarski mužjak 23.03.1999. 3 Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40320 Ciba Makarska slika ženka manje od trećine tijela 23.03.1999. 7 A Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40317 Cura Makarska ženka 23.03.1999. 1 Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40318 Cvita Makarska ženka 23.03.1999. 2 Šarov (Štampalov) Gara
HUR 40314 Cvito Makarski slika mužjak manje od trećine tijela 23.03.1999. Šarov (Štampalov) Gara
BHRB 0000345 Čala slika ženka više od trećine tijela 01.06.2002. 7 A Ken King-Tor ... Gara
HUR 40671 Del mužjak 24.10.2000. Miki Gara
HUR 40669 Div mužjak 24.10.2000. Miki Gara
HUR 40670 Don mužjak 24.10.2000. Miki Gara
BHUR 20568 Dos mužjak 07.05.1999. 1 Šarov (Beganov) Gara

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››