Lista pasa

5999 rezultata (2651-2700)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majkasortiraj uzlazno 
HUR 41893 (BHUR 23352) CH-HR Schulz slika mužjak više od trećine tijela 07.01.2008. 8 A Garo Gabi
LOF 2 B.B.H.C. LOF 84 Jaka of Gacka Valley slika ženka 02.08.2014. Sandi Ljupkov... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 80 Jasko of Gacka Valley mužjak 02.08.2014. Sandi Ljupkov... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 86 Jasna of Gacka Valley slika ženka više od trećine tijela 02.08.2014. Sandi Ljupkov... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 78 Jaures of Gacka Valley slika mužjak 02.08.2014. Sandi Ljupkov... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 81 Javor of Gacka Valley mužjak 02.08.2014. Sandi Ljupkov... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 83 Jericho of Gacka Valley slika mužjak 02.08.2014. A Sandi Ljupkov... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 82 Jeroboam of Gacka Valley mužjak 02.08.2014. Sandi Ljupkov... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 79 Junak-Jak of Gacka Valley slika mužjak 02.08.2014. Sandi Ljupkov... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 85 Južna of Gacka Valley ženka 02.08.2014. 1 Sandi Ljupkov... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 115 Lav of Gacka Valley slika mužjak 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 118 Leina of Gacka Valley slika ženka 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 121 Lejka of Gacka Valley slika ženka 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 117 Lex of Gacka Valley slika mužjak 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 120 Lika of Gacka Valley slika ženka 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 116 Lip of Gacka Valley mužjak 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 114 Lucky of Gacka Valley slika mužjak 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
LOF 2 B.B.H.C. LOF 119 Luna of Gacka Valley slika ženka 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
HUR 41820 Ajka Boss Tor slika ženka plašt 03.02.2008. A Agi Gala
HUR 41819 Arkas Boss Tor slika mužjak plašt 03.02.2008. Agi Gala
HR 10336 Bambina Boss Tor slika ženka 05.09.2008. A Gord Zagreba... Gala
BHRB 20707 (RM 296) Bara ženka 20.03.1991. 2 Rambo Gala
RM 291 Bari mužjak 20.03.1991. Rambo Gala
HR 10338 (WS41278901) Bea Boss Tor slika ženka 05.09.2008. 1 Gord Zagreba... Gala
HR 10340 Beka Boss Tor slika ženka manje od trećine tijela 05.09.2008. A Gord Zagreba... Gala
RM 292 Bena ženka 20.03.1991. Rambo Gala
HR 10339 CHM-HR, CH-HR Bena Boss Tor slika ženka više od trećine tijela 05.09.2008. 2 A Gord Zagreba... Gala
RM 290 Beni mužjak 20.03.1991. Rambo Gala
HR 10341 Bia Boss Tor slika ženka 05.09.2008. Gord Zagreba... Gala
RM 297 Biba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 298 Binjo mužjak 20.03.1991. Rambo Gala
RM 295 Bira ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 294 Boba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
HR 10333 Bos Boss Tor slika mužjak više od trećine tijela 05.09.2008. 1 Gord Zagreba... Gala
HR 10337 (BHR 21030) Brina Boss Tor slika ženka više od trećine tijela 05.09.2008. 1 C Gord Zagreba... Gala
HR 10335 Brita Boss Tor slika ženka 05.09.2008. Gord Zagreba... Gala
RM 293 Buba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
HR 10334 Bull Boss Tor slika mužjak 05.09.2008. Gord Zagreba... Gala
HR 10822 Paco Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 30.10.2011. Armani Boss Tor Gala
HR 10826 Pamela Boss-Tor slika ženka plašt 30.10.2011. Armani Boss Tor Gala
HR 10821 Pancho Boss-Tor slika mužjak plašt 30.10.2011. A Armani Boss Tor Gala
HR 10828 Ch-HR Panda Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 30.10.2011. 3 A Armani Boss Tor Gala
HR 10827 JCH-HU Paula Boss-Tor slika ženka plašt 30.10.2011. Armani Boss Tor Gala
HR 10825 Pepitta Boss-Tor slika ženka plašt 30.10.2011. Armani Boss Tor Gala
HR 10824 Perla Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 30.10.2011. Armani Boss Tor Gala
HR 10823 Pongo Boss-Tor slika mužjak više od trećine tijela 30.10.2011. Armani Boss Tor Gala
HR 10820 Princ Boss-Tor slika mužjak više od trećine tijela 30.10.2011. Armani Boss Tor Gala
HR 10606 Zana Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 28.04.2010. Lemi Gala
HR 10607 Zelma Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 28.04.2010. 1 C Lemi Gala
HR 10603 Zeuss Boss-Tor slika mužjak plašt 28.04.2010. Lemi Gala

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››