Lista pasa

5999 rezultata (251-300)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majkasortiraj uzlazno 
BHR 513 Bigo mužjak 20.03.2005. Šaro Alona
BHR 516 Brnja ženka 20.03.2005. Šaro Alona
BHR 515 Buba ženka 20.03.2005. Šaro Alona
BHRB 653 Bura slika ženka više od trećine tijela 04.03.2006. 3 D Vran Alpa
BHR 765 Gana slika ženka više od trećine tijela 05.10.2006. Roni Alpa
BHR 763 Griva slika ženka više od trećine tijela 05.10.2006. A Roni Alpa
BHR 761 Grivo slika mužjak plašt 05.10.2006. Roni Alpa
BHRB 0000563 Lav-Bobi slika mužjak plašt 20.02.2002. 1 Soko Alpa
BHR 892 Rega slika ženka više od trećine tijela 01.06.2007. 2 Sokol Alpa
BHR 890 Rundo slika mužjak 01.06.2007. 2 Sokol Alpa
BHRB 0000521 Tina slika ženka manje od trećine tijela 05.03.2009. Sokol Alpa
BHR 763 Ban od Vran planine slika mužjak manje od trećine tijela 20.04.2008. 3 A Grivo Alpina
BHR 401 Fido-Grga od Vran planine mužjak 10.07.2006. Brnjo Alpina
BHR 402 Fido-Grivo od Vran planine mužjak 10.07.2006. Brnjo Alpina
BHR 792 Brika ženka 01.11.2006. 1 Buco Alta
BHUR 20700 Ako mužjak 31.12.1999. Alta-Šara
BHUR 20701 Anda ženka 31.12.1999. Alta-Šara
BHUR 20703 Ara ženka 31.12.1999. Alta-Šara
BHUR 20699 Aro mužjak 31.12.1999. Alta-Šara
BHUR 20702 Aska ženka 31.12.1999. Alta-Šara
BHRB 633 Tima slika ženka manje od trećine tijela 28.10.2005. 1 Tigar Amanda
BHR 632 Tobi slika mužjak više od trećine tijela 28.10.2005. Tigar Amanda
BHRB 0000329 Best slika mužjak 18.03.1996. 3 Rambo (Dilaverov) Amanda (Dilav...
BHR 20579 Dingo II Džoli mužjak 25.11.1998. 3 Rambo (Dilaverov) Amanda (Dilav...
BHUR 20580 Dora ženka 25.11.1998. 1 Rambo (Dilaverov) Amanda (Dilav...
BHUR 20522 Soko slika mužjak 18.03.1996. 4 Rambo (Dilaverov) Amanda (Dilav...
BHRB 0000418 Groff slika mužjak manje od trećine tijela 15.03.2003. 1 Šarov Amanda Dilave...
BHRB 23146 Soko II Duvanjski slika mužjak manje od trećine tijela 15.05.2005. 1 Šarov Amanda Dilave...
BHRB 0000354 Sokol mužjak manje od trećine tijela 15.03.2003. 2 Šarov Amanda Dilave...
BHRB 23406 CH-BiH Sony Tuzlanski slika mužjak manje od trećine tijela 3 Šarov Amanda Dilave...
BHR 23147 Suri-Best slika mužjak 15.05.2005. 1 Šarov Amanda Dilave...
BHRB 0000381 Šara slika ženka manje od trećine tijela 06.05.2004. 2 Šarov Amanda Dilave...
BHR 403 Ada slika ženka više od trećine tijela 06.05.2004. Cuni Amba
BHR 402 Adi slika mužjak 06.05.2004. Cuni Amba
BHR 401 Aro mužjak 06.05.2004. Cuni Amba
BHR 541 Bari slika mužjak 17.05.2005. Šaro Amba
BHR 543 Bek mužjak 17.05.2005. Šaro Amba
BHR 544 Bela slika ženka 17.05.2005. Šaro Amba
BHR 542 Ben mužjak 17.05.2005. Šaro Amba
BHR 545 Bira slika ženka 17.05.2005. 1 Šaro Amba
BHR 539 Bobi slika mužjak 17.05.2005. Šaro Amba
BHR 540 Boni mužjak 17.05.2005. Šaro Amba
BHUR 817 Rana slika ženka plašt 18.07.2008. Grivo Amba
BHUR 811 Reks mužjak 18.07.2008. Grivo Amba
BHUR 813 Reni slika mužjak manje od trećine tijela 18.07.2008. Grivo Amba
BHUR 816 Rina slika ženka plašt 18.07.2008. Grivo Amba
BHUR 814 Romo slika mužjak 18.07.2008. Grivo Amba
BHUR 815 Ronka ženka 18.07.2008. Grivo Amba
BHUR 812 Ronko slika mužjak 18.07.2008. Grivo Amba
BHUR 21377 Aldo od Salkića mužjak 18.12.2002. Bilov od Salkića Anda

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››