Lista pasa

5999 rezultata (2951-3000)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majkasortiraj uzlazno 
HR 10860 Mangup Vala Liburna slika mužjak manje od trećine tijela 23.01.2012. A Lemi Istra Vala Li...
HR 10865 Marun Vala Liburna slika mužjak više od trećine tijela 23.01.2012. Lemi Istra Vala Li...
HR 10859 Medveja Vala Liburna slika ženka više od trećine tijela 23.01.2012. A Lemi Istra Vala Li...
HR 10863 (NHSB 2880297) JCH-NL, CH-NL, CH-LUX Melodija Vala Liburna slika ženka manje od trećine tijela 23.01.2012. A Lemi Istra Vala Li...
HR 10862 (FI29100/12) Mendula Vala Liburna slika ženka više od trećine tijela 23.01.2012. Lemi Istra Vala Li...
HR 10866 (FI13928/14) CH-FIN Menta Vala Liburna slika ženka više od trećine tijela 23.01.2012. B Lemi Istra Vala Li...
HR 11760 JCH-HR Reful Vala Liburna slika mužjak plašt 06.04.2018. A Rik Istra Vala Li...
HR 11761 (CMKU/TO/60/18) Rujan Vala Liburna slika mužjak više od trećine tijela 06.04.2018. A Rik Istra Vala Li...
HR 11763 (CMKU/TO/61/18) Runa Vala Liburna slika ženka više od trećine tijela 06.04.2018. A Rik Istra Vala Li...
HR 11762 JCH-HR Ruta Vala Liburna slika ženka više od trećine tijela 06.04.2018. A Rik Istra Vala Li...
HUR 42034 Eldar slika mužjak više od trećine tijela 18.10.2003. E1 Sole Sokolov Jagoda
HUR 42037 CH-HR, CHV-HR Erika slika ženka više od trećine tijela 18.10.2003. 2 A Sole Sokolov Jagoda
HUR 42036 Ero mužjak 18.10.2003. Sole Sokolov Jagoda
HUR 42035 Eros mužjak 18.10.2003. Sole Sokolov Jagoda
HUR 42038 Eta slika ženka više od trećine tijela 18.10.2003. A Sole Sokolov Jagoda
HUR 42039 Eva slika ženka plašt 18.10.2003. D Sole Sokolov Jagoda
HUR 40287 (BHUR 20327) Belina ženka 10.09.1996. 2 Šarov Jana-Bela
HUR 40362 Gile mužjak 04.07.1999. Lari Jana-Bela
HUR 40359 Gina ženka 04.07.1999. Lari Jana-Bela
HUR 40360 Greta-Bela ženka 04.07.1999. Lari Jana-Bela
HUR 40361 Grom mužjak 04.07.1999. 1 Lari Jana-Bela
HR 11768 Ian Boss-Tor mužjak 21.04.2018. Boss Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11769 JCH-HR Ice Boss-Tor mužjak manje od trećine tijela 21.04.2018. B Boss Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11770 Indy Boss-Tor ženka 21.04.2018. A Boss Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11771 Inna Boss-Tor ženka 21.04.2018. Boss Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11772 Isabel Boss-Tor ženka 21.04.2018. Boss Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11296 La Bamba Boss-Tor slika ženka 21.04.2015. A Gord Zagreba... Janet Boss-Tor
HR 11293 JCH-HR, CH-HR Legro Boss-Tor slika mužjak 21.04.2015. 1 A Gord Zagreba... Janet Boss-Tor
HR 11298 JCH-HR Lejla Boss-Tor slika ženka 21.04.2015. 2 A Gord Zagreba... Janet Boss-Tor
HR 11294 Leonardo Boss-Tor slika mužjak 21.04.2015. Gord Zagreba... Janet Boss-Tor
HR 11299 Lexy Boss-Tor slika ženka 21.04.2015. Gord Zagreba... Janet Boss-Tor
HR 11292 Lion Boss-Tor slika mužjak 21.04.2015. 1 A Gord Zagreba... Janet Boss-Tor
HR 11295 Lola Boss-Tor slika ženka 21.04.2015. Gord Zagreba... Janet Boss-Tor
HR 11297 Lolita Boss-Tor slika ženka 21.04.2015. Gord Zagreba... Janet Boss-Tor
HR 11024 CHM-HR, CH-HR Puma Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 14.05.2013. 1 A Gord Zagreba... Janet Boss-Tor
HR 11575 Samba Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 17.11.2016. A Victor Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11570 JCH-HR Samuel Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 17.11.2016. A/B Victor Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11572 Samuraj Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 17.11.2016. Victor Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11576 Scarlet Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 17.11.2016. Victor Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11578 CHM-HR Shakira Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 17.11.2016. Victor Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11574 CHM-HR, CH-HR Silla Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 17.11.2016. 1 A/A Victor Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11569 Simba Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 17.11.2016. Victor Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11577 Sky Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 17.11.2016. Victor Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11571 Spirit Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 17.11.2016. Victor Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11573 Sultan Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 17.11.2016. 1 A/B Victor Boss-Tor Janet Boss-Tor
HR 11128 Una Bella Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 15.03.2014. Gord Zagreba... Janet Boss-Tor
HR 11126 JCH-HR, CH-HR, CH-HR-G Uragan Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 15.03.2014. 3 A Gord Zagreba... Janet Boss-Tor
HR 11127 Uran Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 15.03.2014. Gord Zagreba... Janet Boss-Tor
HR 10498 Pančo Cro U Can mužjak 26.08.2009. Zoro Jani Cro U Can
HR 10502 Pegi Cro U Can ženka 26.08.2009. Zoro Jani Cro U Can

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››